Home / Aktualności / eIDAS- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014

eIDAS- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014

Posted on

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.

w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE

eIdas-CELEX_32014R0910_PL_TXT

 

Wdrożenie Rozpożądzenia eIDAS e Polsce – raport

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (tzw. rozporządzenie eIDAS) zacznie obowiązywać w polskim porządku prawnym już za rok. Zapraszamy do zapoznania się z obszernym raportem, opracowanym na zlecenie Ministra Gospodarki przez ekspertów zewnętrznych, opisującym szczegółowy zakres prac wymaganych do przeprowadzenia przed lipcem 2016 r. w związku z wdrożeniem przedmiotowej regulacji.

Ekspertyza Glówna w. 4-2

Ekspertyza Zalacznik w. 4-2

 

 

Dodaj komentarz

Top