Home / Posts tagged "eIDAS"

eIDAS

Już w 2018 r. jeden login do portali publicznych w całej UE

Zakończyły się unijne testy zgodności Węzła Transgranicznego. Dzięki temu rozwiązaniu już w 2018 roku polscy obywatele będą mogli logować się swoimi krajowym loginem i hasłem do e-usług udostępnianych przez portale administracji innych krajów Unii Europejskiej. Polska jest dziesiątym krajem, który uzyskał potwierdzenie KE. Możliwość potwierdzania tożsamości we wszystkich udo...
Czytaj więcej

Ministerstwo Cyfryzacji dokonało podczas posiedzenia Rady Ministrów podsumowania z pierwszego półrocza swej działności

Oto najważniejsze aktywności resortu w minionym półroczu: Kluczowe ustawy Kluczowe ustawy mają charakter systemowy i wzajemnie komplementarny. Dotyczą całego spectrum nowoczesnej cyfrowej gospodarki, zarówno przedsiębiorców jak i obywateli. Uchwalona została Ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Ustawa ta otwiera możliwość korzystania przez wszystkich obywateli i...
Czytaj więcej

POTENCJAŁ USŁUG ZAUFANIA – webinarium 14.01.2016

Rozporządzenie eIDAS znacząco rozszerza zakres stosowanych narzędzi do zabezpieczenia dokumentów i transakcji elektronicznych. Dotychczasowy podpis elektorniczny jest jedną z tzw. usług zaufania, katalog ten został powiększony o usługi nazwane tj. konserwacje, znakowanie czasem, walidacje, weryfikacje, pieczęcie elektroniczne oraz kwalifkowane uwierzytelnienie strony internetowej. eIDAS nie ograni...
Czytaj więcej
Top