Home / Posts tagged "Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji"

Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji

Ministerstwo Cyfryzacji dokonało podczas posiedzenia Rady Ministrów podsumowania z pierwszego półrocza swej działności

Oto najważniejsze aktywności resortu w minionym półroczu: Kluczowe ustawy Kluczowe ustawy mają charakter systemowy i wzajemnie komplementarny. Dotyczą całego spectrum nowoczesnej cyfrowej gospodarki, zarówno przedsiębiorców jak i obywateli. Uchwalona została Ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Ustawa ta otwiera możliwość korzystania przez wszystkich obywateli i...
Czytaj więcej
Top