Home / Posts tagged "Fundacja APCO"

Fundacja APCO

System ArchOSx EDM – dane medyczne są podstawą leczenia w kryzysowej sytuacji

Robert Śmietanka SoftCream
Fundacja APPCO przekazuje nieodpłatnie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów z nimi powiązanych kompletny, w pełni funkcjonalny system zarządzania, gromadzenia, przechowywania dokumentacji medycznej – ArchOSx EDM. System został opracowany w wyniku prac B+R i jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. „Naszym celem jest umożl...
Czytaj więcej

Fundacja APPCO

W lipcu 2015 roku powołaliśmy fundację której cele główne to : Wspieranie innowacyjnych projektów w dziedzinie edukacji i nowoczesnych technologii ułatwiających ludziom codzienne życie. Wspieraniu dostępu do szerokopasmowego Internetu przeciwdziałając w ten sposób wykluczeniu cyfrowemu. Kontakt:  http://www.appcosoft.org
Czytaj więcej
Top