Home / Aktualności / System ArchOSx EDM – dane medyczne są podstawą leczenia w kryzysowej sytuacji

System ArchOSx EDM – dane medyczne są podstawą leczenia w kryzysowej sytuacji

Posted on

Fundacja APPCO przekazuje nieodpłatnie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów z nimi powiązanych kompletny, w pełni funkcjonalny system zarządzania, gromadzenia, przechowywania dokumentacji medycznej – ArchOSx EDM. System został opracowany w wyniku prac B+R i jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

„Naszym celem jest umożliwienie lekarzom i ich pacjentom gromadzenie pełnej dokumentacji medycznej, w tym również badań z urządzeń radiologicznych generujących ogromne pliki danych. Dotychczas te dane przechowywane były tylko lokalnie i nie były dostępne dla lekarzy z innych podmiotów medycznych. Badanie te są wykonywane okresowo i mają swoje terminy ważności. Brak jednolitego systemu gromadzenia i udostępniania tych danych naraża pacjentów na konsekwencje zdrowotne a szpitale obciąża dodatkowymi kosztami wielokrotnego wykonywania tych samych badań w różnych podmiotach medycznych. Do tej pory nikomu nie udało się rozwiązać problemu przetwarzania wielkich plików danych oraz udostępniania dokumentacji medycznej w każdym podmiocie świadczącym takie usługi na terenie kraju.” mówi Przewodniczący Rady Fundacji APPCO Robert Śmietanka. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych w latach 2017-2020 udało nam się rozwiązać problem skutecznego i szybkiego przekazywania danych między szpitalami w taki sposób aby dokumentacja medyczna była dostępna na żądanie każdego lekarza w czasie nie dłuższym niż 60 sekund.

Jest to bardzo istotna zmiana w jakości świadczenia usług medycznych, ponieważ lekarz prowadzący zawsze, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje będzie miał dostęp do pełnej dokumentacji swojego pacjenta zgromadzonej w długim okresie czasu. Zakładamy, że dokumentacja medyczna przechowywana będzie przez okres całego życia pacjenta oraz, że dane medyczne po anonimizacji gromadzone będą w specjalnych węzłach sieci danych zwanych ARCHI i będą wykorzystywane (przetwarzane) do prowadzenia prac naukowych.

W ten sposób gromadzone informacje będą mogły być wykorzystywane przez mechanizmy sztucznej inteligencji AI do przewidywania zdarzeń takich jak epidemie oraz lokalne i regionalne incydenty.

Gromadzenie informacji w strukturze sieci danych ma jeszcze jedną kolosalną zaletę – bezpieczeństwo. Dane są rozproszone i w razie katastrof czy działań nieporządanych nie mogą zostać zniszczone czy uszkodzone ponieważ zapisywane są w wielu węzłach jednocześnie i po uszkodzeniu lokalnym regenerują się i odtwarzają automatycznie. Bezpieczeństwo informacji składowanej w sieci danych jest wprost proporcjonalne do ilości węzłów jakimi dysponuje sieć.

Opracowany przez Warszawską firmę SoftCream Software system opiera się na architekturze sieci danych i umożliwia budowanie skalowanych konstrukcji sieciowych, tworzących rozproszone geograficznie węzły sieci, które są relatywnie tanie w budowie i utrzymaniu oraz bardzo wytrzymałe. Autorzy konstrukcji przewidują, że dzięki takiem systemom będzie można w sposób szybki i efektywny zbudować narodową sieć danych przetwarzającą dokumentację medyczną. Co w dzisiejszych czasach powinno stanowić priorytet działania samorządów i organów państwa. energooszczędnych i wytrzymałych które rozmieszczone w regionach zastępują kosztowne i mało efektywne rozwiązania zbudowany jest koncepcję budowy repozytorium dokumentacji medycznej #EDM, licencje na system operacyjny sieci danych ArchOSx, do implementacji w regionalnych projektach eZdrowie. W konkursie organizowanym przez fundację brać mogą samorządy i podmioty medyczne podległe tym samorządom.

W ramach projektu udostępniamy nasze rozwiązanie 10 mazowieckim szpitalom, które są zainteresowane wdrożeniem takiego systemu.

Dla doprecyzowania należy dodać, że zaprojektowany system jest autonomiczny i niezależny od już istniejących systemów informatycznych, które posiadają szpitale, a jego wdrażanie nie ma wpływu na działanie tych systemów. Przewidzieliśmy i przygotowaliśmy specjalne mechanizmy do integracji naszego systemu repozytorium i archiwum danych medycznych ArchOSx EDM z systemami innych firm.

ArchOS poprzez wbudowany centralny i lokalny Access Control zapewnia kwalifikowany dostęp do informacji wszystkim uczestnikom runku korzystających z usług medycznych. Uczestnicy posiadają dostęp do systemu w oparciu o pełnioną rolę w systemie. Uprawnieni użytkownicy Systemu mają dostęp do EDM w swoich lokalnych węzłach sieci danych oraz w zależności od uprawnień posiadają możliwość zamówienia plików innego lokalnego węzła. 

xx

ArchOSx EDM to operacyjny system sieci danych, który tworzą lokalne węzły. Węzły zasilane są danymi od Świadczeniodawców systemu opieki zdrowotnej. Dane pochodzą z lokalnych zasobów IT każdego podmiotu zasilającego węzeł. Dane przechowywane są w formie plików w U-Formacie, który zapewnia uniwersalną i ponadczasową możliwość korzystania z informacji. ArchOSx EDM udostępnia aplikacjom zewnętrznym usługę sieciową bezpiecznego zapisywania i odczytywania informacji. Przechowywane dane mogą być szyfrowane za pomocą narzędzia LeSzifr.


U-Format – specjalnie opracowany tekstowy format danych umożliwiający rzutowanie informacji zapisanych w bazach i zapisywanie ich w pliku.

LesSzifr – to specjalizowane narzędzie zapewniające ochronę poufnych i tajnych danych. OS stosuje silną metodę szyfrowania plików składowanych w Archiwum.

Struktura sieci danych pozwala na efektywne przechowywanie danych lokalnie dając możliwość szybkiego dostępu do nich (1-10Gb/s), taka konstrukcja umożliwia również na lokalizację danych Pacjenta i zamówienie ich w formie plików z odległych węzłów.

ArchOSx wspiera działanie robotów programowych – wspomaganie mechanizmów zarządzania w ramach aplikacji analitycznych, statystycznych oraz predykcyjnych na postawie post danych przetworzonych z danych o zdarzeniach. (anominzacja i pseudononimizacja)

Autorzy projektu ArchOSx uzyskali patenty na metody i procesy ochrony informacji w sieciach danych.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są do dnia 30.04.2020 pod adresem: https://www.softcream.pl/archosx-edm-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-pilot/

Robert Śmietanka

Mateusz Śmietanka

Top