Home / Posts tagged "SMJI"

SMJI

Monitorowanie jakości Internetu a ochrona praw obywatelskich

Parlament Europejski opracował i przyjął wiele regulacji dotyczących ochrony danych osobowych i prywatności w kontekście monitorowania pakietów internetowych. Najważniejsze regulacje w tym obszarze obejmują: RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych): RODO jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, który reguluje ochronę danych osobowych. W kontekście monitorowania pakietów internetowy...
Czytaj więcej

Podstawowe zasady monitorowania pakietów w sieci Internet

Monitorowanie pakietów internetowych jest związane z analizą ruchu sieciowego w celu uzyskania informacji o przepływie danych oraz jakości połączenia sieciowego. Każdy system monitorowania jakości Internetu powinien uwzględniać podstawowe polityki prywatności i być zgodny z regulacjami prawa. Parlament Europejski w sposób jednoznaczny wytyczył zasady i granice związane z takim monitorowaniem ...
Czytaj więcej

System Monitorowania Jakości Internetu

Warszawska firma zrealizuje Projekt badawczy dla PE z zastosowaniem algorytmów AI. Monitorowanie jakości internetu to specjalizowane oprogramowanie implementujące autorski proces śledzenia i analizy parametrów wydajności, prędkości i niezawodności połączenia internetowego. Ma na celu ocenę jakości usług dostarczanych przez dostawców internetowych oraz identyfikację potencjalnych proble...
Czytaj więcej

NetAI – System do monitorowania zachowań i jakości usług w Internecie

W styczniu 2023 ruszyły prace R&D w firmie SoftCream Software przy udziale RSCorpo i Fundacji APPCo pod kierownictwem Jerzego Piotra Walczaka związane z wykorzystaniem mechanizmów sieci danych i sieci obliczeniowych do analizy ruchu i badania jakości połączeń sieciowych w sieciach rozproszonych. W pracach badawczych wykorzystamy nasze wieloletnie doświadczenie w budowie prototypów ...
Czytaj więcej
Top