Monitorowanie jakości Internetu a ochrona praw obywatelskich

Parlament Europejski opracował i przyjął wiele regulacji dotyczących ochrony danych osobowych i prywatności w kontekście monitorowania pakietów internetowych. Najważniejsze regulacje w tym obszarze obejmują: RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych): RODO jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, który reguluje ochronę danych osobowych. W kontekście monitorowania pakietów internetowy...
Czytaj więcej

Podstawowe zasady monitorowania pakietów w sieci Internet

Monitorowanie pakietów internetowych jest związane z analizą ruchu sieciowego w celu uzyskania informacji o przepływie danych oraz jakości połączenia sieciowego. Każdy system monitorowania jakości Internetu powinien uwzględniać podstawowe polityki prywatności i być zgodny z regulacjami prawa. Parlament Europejski w sposób jednoznaczny wytyczył zasady i granice związane z takim monitorowaniem ...
Czytaj więcej

Aukcja 5G 2023

Aukcja 5G to proces przetargowy organizowany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) w celu przydzielenia pasm częstotliwości radiowych na potrzeby sieci komunikacji mobilnej piątej generacji (5G). Aukcja 5G ma na celu zapewnienie operatorom telekomunikacyjnym dostępu do odpowiednich częstotliwości, które umożliwią rozwinięcie i wdrożenie technologii 5G w Polsce. Proces aukcji 5G pole...
Czytaj więcej

Cream Access Testing Tools 2023 + AI

Pomiar WCAG narzędziami Cream Access Testing Tools odnosi się do oceny zgodności strony lub aplikacji internetowej z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG) opracowanymi przez World Wide Web Consortium (W3C). WCAG stanowi zestaw zaleceń i wytycznych mających na celu uczynienie treści internetowych bardziej dostępnymi dla osób o różnych niepełnosprawnościach. Pomiar WCAG ...
Czytaj więcej

Zabezpiecz się przed atakami !

Phishing to forma ataku internetowego, w której osoba lub grupa podszywa się pod zaufaną instytucję lub jednostkę w celu wyłudzenia poufnych informacji od użytkowników. Atakujący często udają firmę, bank, dostawcę usług lub inną instytucję, aby skłonić użytkowników do ujawnienia swoich poufnych danych, takich jak hasła, numery kart kredytowych, dane osobowe itp. Typowy przekręt phishingowy...
Czytaj więcej