Komisja Europejska 1,3 mld euro z programu Cyfrowa Europa

1,3 mld euro z programu „Cyfrowa Europa” na rzecz transformacji cyfrowej i cyberbezpieczeństwa w Europie. Komisja przyjęła dziś dwa wieloletnie programy prac dotyczące programu „Cyfrowa Europa”, w których określono cele i konkretne obszary tematyczne, które otrzymają finansowanie w wysokości blisko 1,3 mld euro. Copyright European Commission Program „Cyfrowa Europa” jest unijnym programe...
Czytaj więcej

Analizator dostępności cyfrowej CATT on-line

Cream Acces Testing Tools firmy SoftCream Software analizują już ponad 10 000 000 stron administracji rządowej i publicznej. Dostarczone narzędzia dla Kancelarii Premiera Rady Ministrów RP działają już od ponad 3 miesięcy analizując dostępność cyfrową aplikacji internetowych. Wkrótce na stronach KPRM dostępne będą raporty i analizy z działania systemu.
Czytaj więcej

SoftCream Software wykona rozbudowę systemu PIT dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Warszawska firma SoftCream Software Sp. z o.o. złożyła najlepszą ofertę i podpisała umowę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie, budowa, dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji oraz świadczenie usług wsparcia, asyst...
Czytaj więcej

SoftCream Software wygrywa konkurs na świadczenie usług doradcy dla UKE

Firma SoftCream Software wykona na rzecz Urzędu Komunikacji Elektronicznej  usługi doradcze polegające na wsparciu Zamawiającego w przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przygotowaniu Opisu Przedmiotu Zamówienia („OPZ”) dotyczącego projektu Modyfikacja Modelu Popytowo-Kosztowego wraz usługą wsparcia. Więcej: https://www.softcream.pl/aktualnosci/2021/11/03/uslugi-doradcy-...
Czytaj więcej