Home / Posts tagged "mobilne bezpieczeństwo"

mobilne bezpieczeństwo

Coraz bliżej unijnego cyberbezpieczeństwa

Slider defence24
Komisja Europejska uzgodniła z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego tekst Dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji - Network and Information Security (NIS) Directive. Zanim zapisy Dyrektywy staną się europejskim prawem, wymaga ona zatwierdzenia przez komitet PE ds. rynku wewnętrznego i Komitet Stałych Przedstawicieli RE, jednak istotne zmiany w unijnym prawie, gwarantujące nowe ...
Czytaj więcej

I&R kupuje produkty MobileMe

Logo firmy MobileME
Internet & research testuje i kupuje  produkty MobileMe.pl W Styczniu 2015 roku internet I&R podpisałe wstępnąumowę, której realizacja ma odbyc się do końca listopada b.r. Na mocy tej umowy I&R przemie wysztkie udziału spółki MobileMe. Spółka MobileME w latach 2013-2014 reprezentowała Accumulate A.B w rozmawoach z bankami i instytucjami finansowymi w dziedzinie przygotowania stan...
Czytaj więcej
Top