Home / Posts tagged "e-administracja"

e-administracja

POPC – 39 projektów na e-usługi publiczne ubiega się o dofinansowanie

Zakończył się pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Programu Polska Cyfrowa. W ramach naboru złożono 39 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ponad 2,7 mld złotych. Obecnie w Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Instytucja Pośrednicząca POPC) trwa ocena formalna złożonych wniosków. Pierwszy k...
Czytaj więcej

Twitter narzędziem w nowoczesnej e-administracji – Hiszpania

Jak może wyglądać przyszłość komunikacji mieszkańców z samorządem ? Jest takie małe, liczące 3500 mieszkańców, hiszpańskie miasto Jun, w którym ludziom żyje się lepiej dzięki Twitterowi. Władze miasta zaadoptowały Twittera do komunikowania się mieszkańców z administracją i samorządem ! Tak to nie żadem pic ! To naprawdę się dzieje, od ponad czterech lat  jeśli chcesz skontaktować się ...
Czytaj więcej
Top