Home / Posts tagged "e-uslugi"

e-uslugi

POPC – 39 projektów na e-usługi publiczne ubiega się o dofinansowanie

Zakończył się pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Programu Polska Cyfrowa. W ramach naboru złożono 39 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ponad 2,7 mld złotych. Obecnie w Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Instytucja Pośrednicząca POPC) trwa ocena formalna złożonych wniosków. Pierwszy k...
Czytaj więcej
Top