Home / Sieci komputerowe i Internet dla firmy / Zarządzanie urządzeniami mobilnymi

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi oparte na chmurze

Rozwiązanie Systems Manager dostarczane przez internet.pl zapewnia realizowane w chmurze centralne zarządzanie, monitorowanie i diagnostykę urządzeń mobilnych pracowników, którymi zarządza firma. Rozwiązanie umożliwia, bez konieczności instalacji po stronie Klienta urządzeń końcowych, zarządzanie rozproszoną siecią urządzeń przenośnych pracowników opartych na platformach iOS, Android oraz komputerach Mac i PC. Zarządzane urządzenia w bezpieczny sposób łączą się z chmurą, dzięki temu użytkownik może między innymi łatwo zlokalizować urządzenia, zdalnie zainstalować na nich oprogramowanie i aplikacje, załadować wybrane treści, wymusić zasady bezpieczeństwa i nadzorować wszystkie urządzenia przenośne firmy za pośrednictwem wydajnego, intuicyjnego pulpitu w sieci Web.

Rozwiązywanie problemów i diagnostyka w czasie rzeczywistym

Rozwiązanie Systems Manager zawiera zestaw narzędzi do diagnostyki w czasie rzeczywistym. Pozwala zdalnie uruchomićkomputer, zrobić zrzut ekranu, przejrzeć listę bieżących procesów oraz zdalnie zrestartować lub wyłączyć komputer Mac lub PC. W przypadku zdalnego dostępu do komputera rozwiązanie Systems Manager automatycznie konfiguruje serwer VNC i tworzy bezpieczny tunel komunikacyjny pomiędzy zarządzanym urządzeniem i panelem zarządzającym. Umożliwia to zdalne zarządzanie systemami, nawet w złożonych środowiskach sieciowych z wieloma zaporami lub
bramkami NAT występującymi po drodze. Pozwala także przy platformach iOS i Android zarządzać żądaniami wymuszenia określonych działań na urządzeniu mobilnym np. zdalnie wykasować lub zmienić kod dostępu do urządzenia, zablokować urządzenie, czy nawet usunąć wszystkie dane z urządzenia, gdy istnieje podejrzenie naruszenia zabezpieczeń. Panel zarządzający zapewnia dostęp do statystyk dotyczących urządzenia np. poziom naładowania baterii lub ilość wolnej pamięci.

internet.pl-meraki-cloud

Monitorowanie zabezpieczeń urządzeń klienckich narażonych na ryzyko

Systems Manager nieprzerwanie monitoruje urządzenia klienckie z systemem Windows pod kątem instalacji i poprawnego działania oprogramowania antywirusowego i antyszpiegowskiego. Funkcja ta rozpoznaje dziesiątki najbardziej popularnych produktów zabezpieczających i jest regularnie aktualizowana pod kątem najnowszego oprogramowania antywirusowego i antyszpiegowskiego. Alarmy w formie powiadomień e-mail System umożliwia tworzenie szczegółowych zasad, według których generowane są powiadomienia e-mail w przypadku zaistnienia określonego zdarzenia w odniesieniu do monitorowanych urządzeń. Dzięki temu administrator jest informowany o zainstalowaniu nieautoryzowanego oprogramowania na zarządzanym urządzeniu, przejściu określonych urządzeń (takich jak kluczowe serwery) w tryb offline oraz usunięciu agenta lub profilu narzędzia Systems Manager z zarządzanego urządzenia.

internet.pl-meraki-mapa-ruchu-klientow

 

Top