Home / Posts tagged "eidas_pl"

eidas_pl

POTENCJAŁ USŁUG ZAUFANIA – webinarium 14.01.2016

Rozporządzenie eIDAS znacząco rozszerza zakres stosowanych narzędzi do zabezpieczenia dokumentów i transakcji elektronicznych. Dotychczasowy podpis elektorniczny jest jedną z tzw. usług zaufania, katalog ten został powiększony o usługi nazwane tj. konserwacje, znakowanie czasem, walidacje, weryfikacje, pieczęcie elektroniczne oraz kwalifkowane uwierzytelnienie strony internetowej. eIDAS nie ograni...
Czytaj więcej

Postulaty do forum eIDAS_PL

Chcemy jasnej definicji i przejrzystości metod weryfikacji tożsamości oraz postulujemy o  swobodę w ich wyborze. Chcemy aby nowe rozwiązania powstałe na rynku były tworzone z uwzględnieniem istniejących metod uwierzytelniania - bezpieczeństwo biznesowe dotychczasowych rozwiązań. Postulujemy o uwzględnianie międzynarodowej interoperacyjności - budowa jednolitego rynku UE. Postulujemy o d...
Czytaj więcej
Top