Home / Aktualności / SoftCream Software wykona rozbudowę systemu PIT dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej

SoftCream Software wykona rozbudowę systemu PIT dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Posted on


Warszawska firma SoftCream Software Sp. z o.o. złożyła najlepszą ofertę i podpisała umowę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie, budowa, dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji oraz świadczenie usług wsparcia, asysty przy zbieraniu danych i rozwoju”.

System PIT służy do przekazywania przez operatorów sieci telekomunikacyjnych i jednostki samorządu terytorialnego informacji o posiadanej infrastrukturze technicznej (sieciach telekomunikacyjnych). Informacje te udostępniane są innym przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, zainteresowanym inwestycjami na danym terenie.

„Realizując umowę z UKE będziemy korzystać z doświadczeń nabytych podczas wcześniej realizowanych projektów, pozwoli nam to na optymalne wykorzystanie naszych zasobów i zwiększenie rentowności przedsiębiorstwa” – mówi Prezes Zarządu spółki Robert Śmietanka.

Źródło: https://www.softcream.pl/aktualnosci/2022/03/04/softcream-software-wykona-rozbudowe-systemu-punkt-informacyjny-ds-telekomunikacji-dla-uke/

Top