Home / Posts tagged "CATT WCAG"

CATT WCAG

Cream Access Testing Tools 2023 + AI

Pomiar WCAG narzędziami Cream Access Testing Tools odnosi się do oceny zgodności strony lub aplikacji internetowej z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG) opracowanymi przez World Wide Web Consortium (W3C). WCAG stanowi zestaw zaleceń i wytycznych mających na celu uczynienie treści internetowych bardziej dostępnymi dla osób o różnych niepełnosprawnościach. Pomiar WCAG ...
Czytaj więcej

Analizator dostępności cyfrowej CATT on-line

Cream Acces Testing Tools firmy SoftCream Software analizują już ponad 10 000 000 stron administracji rządowej i publicznej. Dostarczone narzędzia dla Kancelarii Premiera Rady Ministrów RP działają już od ponad 3 miesięcy analizując dostępność cyfrową aplikacji internetowych. Wkrótce na stronach KPRM dostępne będą raporty i analizy z działania systemu.
Czytaj więcej
Top