Home / Fundacja APPCO

Fundacja APPCO

Logo fundacji Appco
http://www.appcosoft.org

Cele powołanej w maju 2015 roku Fundacji APPCO to:

  1. Wspieranie innowacyjnych projektów w dziedzinie edukacji i nowoczesnych technologii ułatwiających ludziom codzienne życie.
  2. Wspieraniu dostępu do szerokopasmowego Internetu przeciwdziałając w ten sposób wykluczeniu cyfrowemu.
  3. Skierowanie uwagi instytucji Państwa na problemy ludzi młodych zwłaszcza na problemy związane z: 

    a. budowaniem cyfrowych kompetencji i umiejętności zawodowych powiązanych z wprowadzaniem możliwości powstawania nowych zawodów, które w przyszłości stanowić będą podstawę zatrudnienia  na rynku pracy nowoczesnej cyfrowej gospodarki rynkowej.

    b. usuwanie barier prawnych uniemożliwiających tworzenie nowych miejsc pracy dla ludzi młodych

    c. usuwanie barier prawnych w dostępie do zawodów, oraz tworzenie możliwości na powstawanie nowych usług opartych o kompetencje cyfrowe

 

Władze Fundacji:

Fundator : Firma MonileME Sp. z o.o.

Rada Fundacji: Longina Śniecikowska – Bareńska, Robert Śmietanka

Zarząd Fundacji: Aleksandra Ewa Śmietanka, Mateusz Śmietanka, Natalia Najda

 

Zapraszamy do współpracy:
1. Szkoły
2. Przedszkola
3. Biblioteki
Top