Home / Posts tagged "eIDAS" (Page 2)

eIDAS

Postulaty do forum eIDAS_PL

Chcemy jasnej definicji i przejrzystości metod weryfikacji tożsamości oraz postulujemy o  swobodę w ich wyborze. Chcemy aby nowe rozwiązania powstałe na rynku były tworzone z uwzględnieniem istniejących metod uwierzytelniania - bezpieczeństwo biznesowe dotychczasowych rozwiązań. Postulujemy o uwzględnianie międzynarodowej interoperacyjności - budowa jednolitego rynku UE. Postulujemy o d...
Czytaj więcej

Forum eIDAS_PL

Zapraszamy do udziału w Webinariach Forum eIDAS_PL Forum wymiany wiedzy w zakresie Rozporządzenia eIDAS w Polsce PIIT wraz z partnerami oraz przedstawicielami administracji publicznej uruchamia platformę komunikacji eIDAS_PL udostępniającą wiedzę oraz umożliwiającą wymanię poglądów, propozycji i doświadczeń z wdrażania zapisów Rozporządzenia eIDAS. Pierwsze Webinarium rozpocznie się 26 listo...
Czytaj więcej

eIDAS- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE eIdas-CELEX_32014R0910_PL_TXT   Wdrożenie Rozpożądzenia eIDAS e Polsce - raport Rozporządzenie Parlamentu Europejski...
Czytaj więcej
Top