Home / Posts tagged "Raport z wdrożenia eIDAS"

Raport z wdrożenia eIDAS

eIDAS- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE eIdas-CELEX_32014R0910_PL_TXT   Wdrożenie Rozpożądzenia eIDAS e Polsce - raport Rozporządzenie Parlamentu Europejski...
Czytaj więcej
Top