Home / Posts tagged "SOR2016"

SOR2016

Projekty strategiczne Przewidziane do Przygotowania i realizacji do roku 2020

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - stworzenie spójnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego państwa, zapewniającego przejrzystość funkcjonowania administracji i dostarczającego na poziomie wewnątrzkrajowym i europejskim usługi kluczowe dla obywateli i przedsiębiorców, w sposób efektywny kosztowo i jakościowo oraz zapewnienie interoperacyjności istniejących o...
Czytaj więcej
Top