Home / Aktualności / Poradnik dla zarządców dróg – Budowa infrastruktury w pasie drogowym

Poradnik dla zarządców dróg – Budowa infrastruktury w pasie drogowym

Posted on

Przedstawiamy poradnik dla zarządców dróg – „Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym”. Przybliża on problematykę lokalizacji sieci telekomunikacyjnych w pasie drogowym, w szczególności uwarunkowań prawnych lokalizacji telekomunikacyjnej linii kablowej, kanalizacji kablowej i kanałów technologicznych zarówno w terenie zabudowy jak i poza terenem zabudowy. W poradniku przedstawiamy również rekomendację dobrych praktyk obliczania opłat za udostępnianie kanałów technologicznych.

Dlaczego drogi publiczne są tak ważne?

Stoimy przed wielkim wyzwaniem jakim jest realizacja celów Narodowego Planu Szerokopasmowego, czyli przede wszystkim zapewnienia wszystkim obywatelom naszego kraju dostępu do internetu o wysokich prędkościach. Wchodzimy też w kluczową fazę realizacji projektów z perspektywy finansowej na lata 2007-2013. Ponadto, wkrótce uruchomimy pierwszy konkursu na budowę sieci szerokopasmowych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Drogi publiczne to podstawowe miejsce lokalizowania i efektywnego przeprowadzania sieci szerokopasmowych. Wykorzystanie dróg publicznych na potrzeby telekomunikacji zależy od ich zarządców oraz organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego (w zakresie ustalania wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego). Poradnik przybliża między innymi wymagania prawne, formalne, techniczne i finansowe dla inwestycji telekomunikacyjnych, lokalizowanych w pasie drogowym oraz analizę wpływu tych warunków na koszty inwestycji telekomunikacyjnych.

Poradnik został objęty honorowym patronatem Marii Wasiak – minister infrastruktury i rozwoju.

Wraz z poradnikiem minister Andrzej Halicki wystosował do samorządów list zwracający uwagę na kwestię opłat za zajęcie pasa drogowego w kontekście planowanych do realizacji inwestycji z zakresu budowy sieci szerokopasmowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – oba pliki można pobrać poniżej.

Źródło: mac.gov.pl

List  do_poradnika

Poradnik_dla_zarzadcow

Dodaj komentarz

Top