Home / Aktualności / Wybory parlamentarne 2015 w internecie

Wybory parlamentarne 2015 w internecie

Posted on
Wybory parlamentarne 2015 – informacje

Wybory parlamentarne to głosowanie, w którym wybieramy przedstawicieli Sejmu (460 posłów) i Senatu (100 senatorów).  Zgodnie z art. 98 Konstytucji RP wybory parlamentarne odbywają się raz na cztery lata. Oznacza to, że kadencja zarówno sejmu jak i senatu wynosi cztery lata. Zasady i tryb przeprowadzania tych wyborów określa ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112).

Wybory parlamentarne w 2015 roku odbędą się 25 października.

Wybory parlamentarne 2015 – komitety ogólnopolskie w wyborach do Sejmu

Komitet wyborczy Podmiot
KW KORWiN Partia polityczna KORWiN
KWW Kukiz’15 Wyborcy
KW Nowoczesna Ryszarda Petru Partia polityczna Nowoczesna Ryszarda Petru
KW Platforma Obywatelska RP Partia polityczna Platforma Obywatelska
KW Polskie Stronnictwo Ludowe Partia polityczna Polskie Stronnictwo Ludowe
KW Prawo i Sprawiedliwość Partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość
KW Razem Partia polityczna Razem
KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni Koalicja partii politycznych: Sojusz Lewicy Demokratycznej, Twój Ruch, Polska Partia Socjalistyczna, Unia Pracy, Partia Zieloni
Polska Partia Pracy – Sierpień 80

Wybory parlamentarne 2015 – pozostałe komitety w wyborach do Sejmu

Komitet wyborczy Podmiot
KW Kongres Nowej Prawicy Partia polityczna Kongres Nowej Prawicy
KWW Mniejszość Niemiecka Wyborcy
KWW Ruch Społeczny RP Wyborcy
KWW Zbigniewa Stonogi Wyborcy
KWW JOW BEZPARTYJNI Wyborcy
KW Samoobrona Partia polityczna Samoobrona
KWW Grzegorza Brauna Szczęść Boże! Wyborcy
KWW Zjednoczeni dla Śląska Wyborcy

Dodaj komentarz

Top