Home / Aktualności / Wspólny apel PIIT, KIGEiT, KIKE i PIKE wprowadzenie specjalnych ułatwień inwestycyjnych w ramach prac legislacyjnych dotyczących tzw. „Tarczy antykryzysowej”

Wspólny apel PIIT, KIGEiT, KIKE i PIKE wprowadzenie specjalnych ułatwień inwestycyjnych w ramach prac legislacyjnych dotyczących tzw. „Tarczy antykryzysowej”

Posted on

DO: Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów
DW: Jadwiga Emilewicz – Minister Rozwoju
Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji
Mariusz Kamiński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej
Jan Grabiec – Przewodniczący Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii Sejm RP
Marcin Cichy – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Marek Kubiak – Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Wspólny apel Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji – PIIT, KIGEiT – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji , #KIKE i #PIKE ws. wprowadzenia specjalnych ułatwień inwestycyjnych w ramach prac legislacyjnych dotyczących tzw. „Tarczy antykryzysowej” -> #tarczaAntykryzysowa

Od lat – jako przedstawiciele kluczowych sektora telekomunikacji i teleinformatyki – podkreślaliśmy znaczenie powszechnej dostępności niezawodnych i szybkich sieci telekomunikacyjnych dla polskiej gospodarki i obywateli. Dlatego postulujemy, aby w ramach prowadzonych prac legislacyjnych dotyczących tzw. „Tarczy antykryzysowej”, wprowadzić specjalne rozwiązania dotyczące:

Szczególnych regulacji umożliwiających dostęp do nieruchomości podmiotów trzecich w celu dokonywania koniecznych napraw i serwisu urządzeń lub infrastruktury niezbędnych dla utrzymania lub przywrócenia ciągłości działania sieci, w tym z zapewnieniem asysty Policji;

Wprowadzenie ekstraordynaryjnego i odformalizowanego trybu realizacji inwestycji.

Brak takich rozwiązań, szczególnie w świetle przedłużającej się sytuacji wyjątkowej, a także ryzyka wystąpienia awarii, uszkodzeń, w tym związanych z nieprzewidywalnymi siłami natury, stanowi w naszej ocenie zbyt wysokie ryzyko, na które ani operatorzy, ani Rząd RP nie mogą sobie obecnie pozwolić.


Wspólny apel PIIT, KIGEiT, KIKE i PIKE ws. wprowadzenia specjalnych ułatwień inwestycyjnych w ramach prac legislacyjnych dotyczących tzw. „Tarczy antykryzysowej”

https://www.piit.org.pl/wazne/wspolny-apel-piit,-kigeit,-kike-i-pike-ws.-wprowadzenia-specjalnych-ulatwien-inwestycyjnych-w-ramach-prac-legislacyjnyc

Top