Home / Aktualności / ArchOSx EDM dla Szpitali

ArchOSx EDM dla Szpitali

Posted on

Fundacja APPCO przekazuje nieodpłatnie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów z nimi powiązanych kompletny, w pełni funkcjonalny system zarządzania, gromadzenia, przechowywania dokumentacją medyczną – ArchOSx EDM. System został opracowany w wyniku prac B+R i jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

System Operacyjny Sieci Danych ArchOSx to skuteczne i ergonomiczne narzędzie do budowania repozytoriów i archiwów dokumentacji medycznej. System pracuje współpracuje ze wszystkimi popularnymi systemami operacyjnymi i umożliwia tworzenie skalowalnych konstrukcji sieciowych w oparciu o już istniejącą infrastrukturę sprzętową lub w oparciu o dostarczane dedykowane węzły i zasobniki produkowane przez SoftCream Software Poland Sp. o.o.

Fundacja APPCO przeznaczyła dla samorządów i szpitali specjalna wersję systemu, która zapewnia możliwość integracji z już istniejącymi mało wydolnymi systemami archiwizowania dokumentów.

Źródło: Fundacja APPCO / Rada Fundacji Robert Śmietanka / Longina Śniecikowska

Więcej informacji: http://appcosoft.org/archos/

Top