Home / Aktualności / Działalność grupy SoftCream w kontekście pandemii COVID-19

Działalność grupy SoftCream w kontekście pandemii COVID-19

Posted on
Robert Śmietanka CEO & Chairman SoftCream

Jesteśmy gotowi do wypełnienia wszystkich podjętych wcześniej zobowiązań biznesowych. Ze swojej strony oferujemy także dodatkową pomoc i wsparcie w zakresie rozwiązywania pojawiających się trudności w obszarze IT.

Jako doświadczeni i odpowiedzialni uczestnicy rynku zdajemy sobie sprawę z wyzwań, przed jakimi stoją nasi klienci i partnerzy, w związku z ogłoszonym w Polsce stanem zagrożenia epidemiologicznego. Nasza firma jest zarówno od strony organizacyjnej, jak i technologicznej doskonale przygotowana do świadczenia większości usług w trybie zdalnym i podejmowania fizycznych działań jedynie w uzasadnionych przypadkach. Zapewniamy zatem, że:

  • Nasze wspólne bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, dlatego podjęliśmy szereg dodatkowych aktywności ograniczających ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w środowisku pracy. Do najważniejszych działań należy zapewnienie naszym pracownikom dodatkowych środków dezynfekujących, ograniczenie do niezbędnego minimum spotkań fizycznych, przełożenie zaplanowanych przez nas warsztatów i konferencji, a także dostosowanie obiegu dokumentów do aktualnej sytuacji.
  • Jakość naszych usług świadczonych w ramach naszej współpracy pozostaje na najwyższym poziomie niezależnie od aktualnej sytuacji.
  • Dysponujemy bezpieczną technologią umożliwiającą monitorowanie i zdalny nadzór nad infrastrukturą IT, sprawdzonymi procedurami oraz doświadczoną kadrą menadżerską w zarządzaniu rozproszonymi zespołami serwisowymi.

Firma SoftCream związana jest z polskim rynkiem IT od ponad 25 lat. Jako zespół poradziliśmy sobie już z kilkoma sytuacjami kryzysowymi i zbudowaliśmy dobrze prosperującą organizację z wspaniałymi ludźmi i zadowolonymi Klientami. Chciałbym zapewnić Państwa, że w sposób profesjonalny i odpowiedzialny zajmujemy się także aktualną sytuacją i jesteśmy dobrze przygotowani, żeby zarządzać nadchodzącymi wyzwaniami.

Robert Śmietanka

Top