Home / Aktualności / Środki publiczne na rynku – pomoc czy deformacja

Środki publiczne na rynku – pomoc czy deformacja

Posted on

Ciekawym akcentem dwudniowego spotkania podsumowującego projekt System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa, zorganizowane przez Instytut Łączności i Urząd Komunikacji Elektronicznej była dyskusja panelowa na wykorzystania środków unijnych w cyfryzacji gospodarki.

Choć tematem panelu miała być efektywność wykorzystania środków unijnych w podnoszeniu poziomu cyfryzacji gospodarki oraz wskaźniki osiągania planowanych rezultatów, to dzięki uczestnikom panelu oraz dyskutantom z sali rozszerzyła się na temat ogólniejszy: rolę środków publicznych w polskim sektorze komunikacji elektronicznej i rozwoju infrastruktury teleinformatycznej. Obecność w panelu na miejscu lub zdalna wydała się określać stanowiska uczestników dyskusji: ci zdalni – Wojciech Apel (3S) i Wojciech Winogrodzki (T-Matic Grupa Computer Plus ) byli nastawieni sceptycznie, obawiając się deformującego wpływu projektów wspieranych środkami publicznymi na konkurencyjność rynku oraz możliwości utrzymania np. niektórych sieci po zakończeniu ich finansowania ze środków unijnych. Uczestnicy obecni na miejscu – Robert Śmietanka (SoftCream/internet.pl ) i Robert Kamiński (Komputer w Firmie.org/E2K) – choć także mieli obawy dotyczące efektywności alokacji i spostrzeżenia na temat niewielkiej opłacalności niektórych rozwiązań, wynikającej np. z niskiej liczby ich użytkowników, jednak podkreślali, że wiele przedsięwzięć, które były i są dofinansowywane ze środków publicznych, miałoby małe szanse realizacji tylko na zasadach komercyjnych, bez tych środków. Zwracali też uwagę, że nadal nie udało się przezwyciężyć syndromu „silosowości“ i „resortowości“ rozwiązań, zwłaszcza w przypadku administracji publicznej. I jedni, i drudzy wyrazili swoje obiekcje dotyczące wyboru celów dofinansowania. W tym miejscu Stefan Kamiński przypomniał, że wyboru celów środowisko teleinformatyczne wraz z instytucjami zarządzającymi środkami unijnymi dokonało już 2-3 lata temu, więc obecnie trzeba się skoncentrować na ich sprawnym osiągnięciu. Podkreślił natomiast, że do końca obecnej perspektywy finansowej 2014-2020 polski sektor teleinformatyczny stoi przed szansą intensywnego tworzenie i rozwoju rozwiązań Internetu rzeczy. Jego zdaniem dziedzina ta może się stać polską inteligentną specjalizacją, a w dodatku dzięki niej można przezwyciężyć wspomnianą silosowość i tworzyć wspólne systemy telemetrii i sterowania dla energetyki, gazownictwa, sieci wodociągów i kanalizacji oraz innych infrastruktur technicznych gospodarki.

Robert Kamiński Kamiński (portal Komputer w Firmie.org i właściciel firmy E2K), Tomasz Kulisiewicz (Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem), Stefan Kamiński (prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Komunikacji), Robert Śmietanka (prezes SoftCream Software / internet.pl)
Robert Kamiński (portal Komputer w Firmie.org i właściciel firmy E2K), Tomasz Kulisiewicz (Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem), Stefan Kamiński (prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Komunikacji), Robert Śmietanka (prezes SoftCream Software / internet.pl)

Spotkania informacyjno-doradcze Produkty projektu SIPS i możliwości ich wykorzystania w nowej perspektywie finansowej odbyło się 26-27 października 2015 r. w Paprotni w woj. mazowieckim. W panelu uczestniczyli: Robert Kamiński (portal Komputer w Firmie.org i właściciel firmy E2K), Stefan Kamiński (prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Komunikacji) oraz Robert Śmietanka (prezes SoftCream/ internet.pl), a także Wojciech Apel (prezes 3S) i Wojciech Winogrodzki (prezes T-Matic Grupa Computer Plus), którzy uczestniczyli w niej zdalnie, poprzez system wideokonferencyjny SIPS-TV Instytutu Łączności. Moderatorem panelu był Tomasz Kulisiewicz (Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem).

Dodaj komentarz

Top