Home / Aktualności / Andrzej Halicki o przyszłości Poczty Polskiej i ustawach: o związkach metropolitalnych oraz mniejszościach narodowych i etnicznych

Andrzej Halicki o przyszłości Poczty Polskiej i ustawach: o związkach metropolitalnych oraz mniejszościach narodowych i etnicznych

Posted on

„Cieszę się, że Prezydent podpisał Ustawę o związkach metropolitalnych” – powiedział minister Andrzej Halicki podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

Dziękując Prezydentowi za podpisanie Ustawy o związkach metropolitalnych, szef MAC przypomniał, że swoim zasięgiem obejmie ona ponad połowę obywateli Polski. – Ustawa, która zacznie obowiązywać 1 stycznia 2016 roku, określa zasady i tryb tworzenia związku metropolitalnego i jego organizacji, tj. formę współpracy gmin i powiatów, a także jego zadania i finansowanie. – dodał minister podkreślając, że związek metropolitalny będzie tworzony przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.

Minister Halicki odniósł się także do zawetowania przez Prezydenta RP ustawy zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Szef MAC podkreślił, że nowe wydatki przewidziane w tej regulacji związane byłyby z wprowadzeniem możliwości używania języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka kaszubskiego jako pomocniczych na szczeblu powiatów. Z możliwości takiej mogłyby skorzystać wyłącznie 4 powiaty (hajnowski – język białoruski, sejneński – język litewski oraz kartuski i pucki – język kaszubski).

Zdjęcie z Konferencji prasowa ministra Andrzeja Halickiego
Konferencja prasowa ministra Andrzeja Halickiego

W związku z wprowadzeniem języka pomocniczego władze powiatów mogłyby, lecz nie musiały, przyznać dodatek z tytułu znajomości języka pomocniczego zatrudnionym pracownikom. Ewentualne wydatki jednostek samorządu terytorialnego  nie miałyby charakteru obligatoryjnego i zależałyby wyłącznie od woli władz samorządowych. Koszty te nie są wielkie – można je szacować na około 10.000 zł rocznie.  – podkreślał szef MAC.

W trakcie spotkania poruszona została także kwestia przyszłości Poczty Polskiej. Minister podkreślił, jak ważny jest dialog konkurencyjny i wykorzystanie wszystkich szans, jakie stoją przez narodowym operatorem pocztowym. – „Dziś nikt nie mówi o zwolnieniach, ale rozwoju. Wprowadzane są nowe usługi, w tym te, z których można skorzystać online. Dzięki współpracy z Ministerstwem Administracji i cyfryzacji w placówkach Poczty Polskiej powstają Centra Aktywności Cyfrowej i Punkty Potwierdzania Profilu Zaufanego.” – podsumował minister Halicki.

Centra Aktywności Cyfrowej (CAC) będą służyły aktywizacji społeczności lokalnych oraz upowszechnianiu wykorzystania internetu i nowych technologii. Mieszkańcy będą mieli dostęp do usług takich jak: e-administracja, e-bankowość, e-deklaracje, e-handel, e-konsultacje społeczne, e-zdrowie oraz udostępnianie cyfrowych zasobów kultury. W każdym Centrum będzie również strefa gier interaktywnych, utworzona z myślą o dzieciach odwiedzających placówki Poczty Polskiej.

Źródło: https://mac.gov.pl/aktualnosci/andrzej-halicki-o-przyszlosci-poczty-polskiej-i-ustawach-o-zwiazkach-metropolitalnych

Konferencja prasowa ministra Andrzeja Halickiego

Dodaj komentarz

Top