Home / Aktualności / 4,4 mln na Internet

4,4 mln na Internet

Posted on

Chcemy aby każdy obywatel miał możliwość korzystania z szybkiego internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s. – szef MAC

Chcemy aby każdy obywatel w niedalekiej przyszłości miał możliwość korzystania z szybkiego internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s. – powiedział minister Andrzej Halicki podczas dzisiejszej konferencji prasowej dotyczącej między innymi ukończenia projektów regionalnych sieci i uruchomienia konkursów w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa.

Minister przypomniał, że zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, możliwości dostępu do internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s posiada obecnie ponad 53% gospodarstw domowych. Co oznacza, że jesteśmy obecnie na półmetku realizacji przez Polskę celów Europejskiej Agendy Cyfrowej w zakresie zapewnienia dostępu do tego szybkiego internetu wszystkim obywatelom.  Liczba gospodarstw domowych z dostępem do internetu wrosła z poziomu 14% w 2003 roku do 75% w 2014 roku, przy czym odkąd rozpoczęto realizację perspektywy finansowej 2007 – 2013 wskaźnik ten wzrósł aż o 34 punkty procentowe. To obrazuje jak wielkiego skoku cywilizacyjnego w zakresie zapewnienia możliwości dostępu do internetu dokonała Polska w ciągu ostatnich lat. – podkreślił minister Halicki.

Minister przedstawił także informacje na temat postępów w budowie regionalnych sieci szkieletowo – dystrybucyjnych (realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w perspektywie finansowej 2007-2013). – Od początku realizacji projektów zrealizowano ok. 29 tys. 451 km. Do wybudowania w dwóch ostatnich projektach pozostało zaledwie 480 km. W ciągu ostatnich 12 miesięcy (październik 2014 – październik 2015) zrealizowano łącznie 19 tys. 110 km.

Podczas konferencji omówione zostały również zasady realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.  Stanisław Dąbek, Dyrektor Departamentu Telekomunikacji przypomniał, że w ramach ogłoszonego 30 września br. konkursu wyznaczono 230 obszarów konkursowych w całej Polsce, a łączna w pierwszym konkursie, przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą mogli składać wnioski o dofinansowanie od 2 listopada do 30 grudnia br.

Kolejny konkurs w ramach PO PC, tym razem dla większych obszarów, zostanie ogłoszony w I połowie 2016 roku.

minister Andrzej Halicki

Kolejny konkurs w ramach PO PC, tym razem dla większych obszarów, zostanie ogłoszony w I połowie 2016 roku. Zgodnie z założeniami będą to obszary na których takie inwestycje nie powstałyby bez wsparcia publicznego. – mówił minister Halicki, dodając, że kolejny konkurs będzie odbywał się na podobnych zasadach, obejmując jednak zdecydowanie więcej gospodarstw domowych – PO PC ma zapewnić objęcie zasięgiem sieci co najmniej 726 tys. gospodarstw domowych. Ważną zasadą jest neutralność technologiczna, a więc każda technologia spełniająca określone parametry będzie dopuszczalna. Premiować będziemy bardzo szybki internet, czyli powyżej 100 Mb/s.

Minister podziękował także Prezes UKE za zakończenie procesu aukcyjnego.

Więcej : https://mac.gov.pl/aktualnosci/chcemy-aby-kazdy-obywatel-mial-mozliwosc-korzystania-z-szybkiego-internetu-o-predkosci

Dodaj komentarz

Top