Home / Aktualności / SoftCream Software Sp. z o.o. wygrywa przetarg na monitorowania serwisów www dla KPRM

SoftCream Software Sp. z o.o. wygrywa przetarg na monitorowania serwisów www dla KPRM

Posted on

SoftCream Software Sp. z o.o. zrealizuje projekt dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  „Dostępność cyfrowa stron jednostek samorządu terytorialnego – zasoby, szkolenia, walidatory”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Cream Access Testing Tools w skrócie CATT to zestaw narzędzi do monitorowania zasobów sieci.

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie programu służącego do stałego, automatycznego, działającego w sposób ciągły, wykrywania błędów dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, serwisy administracji publicznej muszą być dostosowane do potrzeb obywateli niepełnosprawnych zgodnie z międzynarodowym standardem WCAG 2.1.

Aby prawidłowo projektować usługi, strony i serwisy internetowe należy mierzyć stopień wypełniania reguł dostępności. Istnieją wypracowane metody pomiaru i walidacji poprawności stron www – klasyczne oraz zautomatyzowane. Badania klasyczne polegają na analizie stron i serwisów www przez ekspertów oraz na ocenach stron przez ich użytkowników – w tym przez osoby z niepełnosprawnościami  (badanie UX – User Experience). Z uwagi na pracochłonność i czasochłonność zwykle badane są tylko wybrane strony serwisu. Metody automatyczne są nie tylko o wiele szybsze, ale także powtarzalne i dają możliwość obiektywnej analizy.

Rozwiązanie dla KPRM bazuje na sprawdzonym projekcie Polski Walidator Dostępności (w skrócie PWD Online). To wyspecjalizowany serwis internetowy monitorujący konkretną grupę stron www (obecnie są to strony Jednostek Samorządu Terytorialnego) pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami  i seniorów. Sprawdzeniu podlega kilkanaście wytycznych WCAG 2.1. Na bazie tych wyników budowany jest ranking stron, a administratorzy dostają raport ze wskazówkami co należy poprawić, żeby zwiększyć dostępność serwisu.

Robert Śmietanka CEO SoftCream Software

Tworząc walidator PWD Online przyświecała nam idea stworzenia narzędzia, które przyspieszy proces dostosowywania serwisów internetowych JST do wymogów WCAG 2.1 i w pewnym stopniu będzie dopełnieniem procesu klasycznego i automatycznego badania dostępności stron www oraz wprowadzi elementy rywalizacji, które będą motywować administratorów do ciągłego ulepszania serwisów internetowych – tłumaczy Robert Śmietanka, prezes SoftCream Software Sp z o.o. – Istotną wartością PWD Online www.pwd.internet.pl jest automatyczne porównywanie wszystkich obserwowanych stron, co użytkownikom serwisu daje wyniki badania w bardzo szerokim kontekście. Wieloletnie doświadczenia związane z projektem PWD Online pozwolą nam na szybką i sprawną realizację zadania postawionego nam przez KPRM – podkreśla Robert Śmietanka.

Do realizacji zadania firma wykorzysta otwarte oprogramowanie CATT Cream Access Testing Tools opracowane wspólnie z Fundacją APPCO w latach 2018-2020.

https://www.softcream.pl/catt-cream-access-testing-tools/

Top