Home / Aktualności / Seminarium w CSIOZ ArchOSx jako koncepcja i implementacja Repozytorium EDM w struktura sieci danych

Seminarium w CSIOZ ArchOSx jako koncepcja i implementacja Repozytorium EDM w struktura sieci danych

Posted on

Na zaproszenie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w dniu 5 grudnia #ekspert #SoftCreamSoftware #JerzyPiotr prezentował koncepcję #Repozytorium i #Archiwum #EDM w konstrukcji sieci danych #dataNetwork i implementacji #SystemOperacyjny #ArchOx jako alternatywę dla budowy zcentralizowanego systemu  repozytorium i archiwów danych medycznych.

Podczas seminarium poruszone zostały zagadnienia:

1.  Akwizycja, przechowanie, przetwarzanie w rozproszonych systemach komputerowych.

Przedstawione zostały podstawowe aspekty systemu rozproszonego vs. systemu scentralizowanego. #System #ArchOSx jest systemem rozproszonym tzn. składającym się z dowolnej liczby węzłów w których realizowane są rozmaite zadania. Dla zachowania spójności oraz monolitycznej konstrukcji systemu ArcgOSx  wprowadzone zostały pewne zasady w działaniu struktury, które definiują aplikacyjną stronę #zintegrowanego #sytemu operacyjnego dla całej konstrukcji. Implementowane mechanizmy działają w warstwie logicznej. Konstrukcja jest tak zaprojektowana, aby starsze jej części nie wymagały aktualizacji #upgrade oraz migracji w dłuższym okresie (ok. 40 lat dla przechowania danych).   

2. Jak kontrolować i utrzymywać fizyczne parametry zapisanych zbiorów danych w pamięciach masowych?

Zastały przedstawione mechanizmy pozwalające na przechowanie danych w długich terminach w ramach nieintencjonalnych zmian naturalnych (fizycznych). Zaprezentowany został opatentowany mechanizm regeneracji fizycznego stanu zapisu w pamięciach masowych oraz problematyka utrzymania tych stanów (metody – #scrubbing, #regeneracja, #migracja). Omówione zostały zakresy #bitPreservation oraz #filePreservation (gdzie ten ostatni zakres został zaimplementowany w systemie ArchOSx w zasobnikach typu ARCHI ). 

Ponadto poruszona zostałą problematyka przygotowania pliku dla realizacji zakresu #filePreservation. Wyjaśniona została odpowiedź na pytanie czy możliwy jest w realizacji poziom „bit preservation” (konieczny np. dla przechowania identyfikatorów, podpisów oraz pieczęci)? 

 Została omówiona implementacja wspomnianych metod w systemie operacyjnym ArchOSx zarówno od strony fizyki oraz metod matematycznych. 

Źródło: SoftCream Software Poland www.softcream.pl

Top