Home / Aktualności / Projekt wnioski do eKW

Projekt wnioski do eKW

Posted on

Grupa kapitałowa

Internet Reasearch S.A.

Warszawa 12 czerwca 2015

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

W związku z Ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – „Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw” Dz. U. z dnia 17 lutego 2015 r. poz 218 zwracamy się o przygotowanie spotkania z ekspertami Izby, którego celem będzie omówienie mechanizmów składania wniosków do systemu EKW przez osoby uprawnione.

Prowadzone prace przez Ministerstwo, których celem jest realizacja wymienionego zadania zmierzają do przygotowania  statycznego interfejsu internetowego dającego możliwość wprowadzania danych przez mechanizm przeglądarki internetowej.

Takie rozwiązanie naszym zdaniem nie jest adekwatne do skali problemu, ogranicza w sposób znaczny możliwość współpracy systemu eKW z systemami jakie posiadają grupy zawodów uprawnionych do składana takich wniosków a tym samym zwiększa koszty utrzymania aplikacji współpracujących.

Rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzenie i udostępnienie,  wzorem Ministerstwa Finansów dla eDeklaracji, programistycznego interfejsu aplikacji (API) dającego o wiele szerszą możliwość implementacji rozwiązań programistycznych zapewniających większy komfort i oszczędności czasu dla podmiotów składających wnioski.

Robert Śmietanka

Dodaj komentarz

Top