Home / Aktualności / Wolność w Internecie 2014: Grupa Wyszehradzka

Wolność w Internecie 2014: Grupa Wyszehradzka

Posted on

Instytut Spraw Publicznych

zaprasza na dyskusję wokół raportu

„Wolność w Internecie 2014: Grupa Wyszehradzka”

Przejrzystość działania państwa
i trudności z Otwartym Rządem

czwartek, 18 czerwca, godz. 11:00-12:30

„Szósta po południu”, ul. Szpitalna 5, Warszawa

 

REJESTRACJA

W Polsce trwa dyskusja nad modelem otwartych rządów. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w spotkaniu poświęconemu wykorzystaniu Internetu dla realizacji idei Otwartego Rządu oraz podnoszenia wiedzy obywateli o funkcjonowaniu państwa i podejmowanych przez niego decyzjach.

  • Jak dzięki internetowi można realizować ideę otwartego państwa, zwiększać jawność i przejrzystość jego działania?
  • Jakie działania są potrzebne by zwiększyć udział obywateli we współtworzeniu i monitorowaniu działań władzy publicznej?
  • Co udało się do tej pory zrobić, by otwartość i swoboda wykorzystywania danych publicznych była jak największa?
  • Jaki jest wpływ kompetencji cyfrowych na te procesy?

Punktem wyjścia do dyskusji będzie prezentacja międzynarodowego badania „Wolność w Internecie 2014: Grupa Wyszehradzka” poświęconego różnym aspektom wolności w Internecie i problemach z cenzurą w krajach postkomunistycznych należących do Grupy Wyszehradzkiej. W badaniu analizie poddano zarówno fundamenty dla rozwijania wolności w sieci, jak i praktykę ich funkcjonowania w takich kwestiach jak m.in. wolność wypowiedzi i ochrona praw autorskich, nadzór i kontrola państwa nad Internetem oraz przejrzystość działań rządów z wykorzystaniem Internetu. Opracowanie zawiera ranking krajów V4 w tych dziedzinach i ma walor porównawczy.

PROGRAM:

Prezentacja opracowania: „Wolność w Internecie 2014: Polska” 

Dominika Bychawska-Siniarska, Zuzanna Warso, Helsińska Fundacja Praw Człowieka

DYSKUSJA:

  • Katarzyna Batko-Tołuć, Sieć Obywatelska, Watchdog Polska
  • Włodzimierz Marciński, Lider Cyfryzacji
  • Igor Ostrowski (do potwierdzenia), przewodniczący rady ds. cyfryzacji przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Dyskusję prowadzi: Jacek Wojnarowski, Instytut Spraw Publicznych/ Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych

Prosimy o rejestrację do 12 czerwca 2015

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu Wolność w Internecie 2014: Grupa Wyszehradzka realizowanego przez Transitions (TOL) i (Policy Association for an Open Society) PASOS. W ramach projektu opracowano raporty na temat wolności w Internecie przez niezależne ośrodki analityczne w czterech krajach: Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), Czechy, Centrum Studiów Mediów i Komunikacji, Wydział Polityki Społecznej, Uniwersytet Środkowoeuropejski, Węgry, Instytut Spraw Publicznych (ISP), Polska i Inštitút pre verejné otázky (IVO), Słowacja.

 

Raporty dostępne są na stronie http://www.internetfreedomvisegrad.org/

Dodaj komentarz

Top