Home / Aktualności / Nie pozwólmy kopiować naszych dokumentów tożsamości

Nie pozwólmy kopiować naszych dokumentów tożsamości

Posted on

waclaw-iszkowski

Dr inż. Wacław Iszkowski – Jest to prywatna opinia autora, dotycząca problemu powszechnego kopiowania dokumentów tożsamości przez wiele podmiotów gospodarczych przy zawieraniu umów oraz przez banki przy wielu kontaktach z klientami. Celem tego eseju jest zwrócenie uwagi na niekontrolowane rozpraszanie danych osobowych w chwili gdy Komisja Europejska dąży do zwiększenia ochrony danych osobowych.

Kopiowanie dokumentów tożsamości Dokumentem tożsamości w Polsce jest:

  1. dowód osobisty (wg art. 4 ust. 1 …jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby w nim wskazanej,
  2. paszport (art. 4 … poświadcza obywatelstwo polskie, a także tożsamość osoby w nim wskazanej w zakresie danych, jakie ten dokument zawiera
  3. karta pobytu (art. 72 ust. 2 ….potwierdza ona tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  4. książeczka żeglarska w określonych warunkach W internecie trwa dyskusja, również pomiędzy prawnikami, czy na przykład dokument prawa jazdy oraz inne dokumenty zawierające zdjęcie oraz podstawowe dane osobowe mogą również służyć do skutecznej identyfikacji obywatela. Zostawmy na razie tę kwestię i skupmy się tylko na dowodzie osobistym oraz paszporcie.

Więcej na stronie:

http://www.piit.org.pl/documents/10181/14143/Nie_pozwolmy_kopiowac_naszych_dokumentow_%28WBI%29.pdf

Dodaj komentarz

Top