Home / Aktualności / Polska w liczbach

Polska w liczbach

Posted on

paiz-logo

Polska posiada stabilną gospodarkę, o ugruntowanej pozycji makroekonomicznej. Unikalne warunki do prowadzenia i otwierania biznesu są wspierane przez wielokrotnie potwierdzaną odporność na kryzysy gospodarcze.

Atrakcyjność inwestycyjna Polski wynika z wielu czynników:

 • Ambitni i pracowici ludzie. Największym atutem Polski są obecnie jej mieszkańcy. Zwłaszcza ambicja,motywacji do nauki i wysoka etyka pracy, lojalność oraz rzadko spotykana przedsiębiorczość. Polska jest największym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej i 6. w Europie.
 • Dywersyfikacja gospodarki. Zróżnicowanie przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i rolniczych. Znalezienie partnerów gospodarczych w sektorach takich jak np. motoryzacja, produkcja lotnicza, informatyka, przetwórstwo spożywcze, elektronika, finanse nie jest problemem.
 • Stabilność makroekonomiczna. Zdrowy stan finansów publicznych i oferująca możliwość długoterminowego planowania inwestycji stabilność i przewidywalność gospodarcza. Polska jako jedyny kraj w Europie uniknęła kryzysu, a finanse publiczne pozostają w dużo zdrowszym stanie niż wynosi średnia unijna.
 • Wysoka jakość oferowanych produktów i usług. Elastyczność przedsiębiorców w sprostaniu nawet najbardziej rygorystycznym normom jakościowym i branżowym.
 • Inwestycje infrastrukturalne. Możliwości biznesowe stwarza niespotykana w Europie modernizacja infrastruktury – transportu drogowego i kolejowego, a także infrastruktury energetycznej.
 • Duży rynek wewnętrzny i dostępność do rynku europejskiego. Blisko 39 milionów konsumentów w Polsce i łatwy dostęp do rynku Unii Europejskiej obejmującego 500 milionów konsumentów a także krajów Europy Wschodniej.

Atrakcyjność inwestycyjną Polski najlepiej potwierdzają dane dotyczące inwestycji:

 • 221,0 miliardów USD wartość zobowiązań z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na koniec 2013 roku (NBP),
 • 3 379 projektów greenfield i 822 tysięcy miejsc pracy w okresie od stycznia 2003 do sierpnia 2014 (FDI Intelligence),


Dane gospodarcze (GUS, dane za 2013 rok, stan na 2.12.2014 r.)

 • PKB per capita 68% średniej UE,
 • PKB wartość 1,66 biliona PLN (ceny bieżące),
 • PKB wzrost gospodarczy 1,6%,
 • Inflacja roczna 0,9%,
 • Eksport 647,8 mld PLN,
 • Dług publiczny/PKB 55,7% (na koniec roku),
 • Stopa bezrobocia 13,4% (na koniec roku).


Najważniejsze informacje na temat Rzeczypospolitej Polskiej:

Powierzchnia kraju 312 679 km2
Ludność 38,5 mln
Stolica Warszawa, 1,716 mln mieszkańców
Podział administracyjny 16 województw, 314 powiatów, 2479 gmin
Władza ustawodawcza Sejm (460 posłów), Senat (100 senatorów)
Władza wykonawcza Prezydent (kadencja: 5 lat), Rada Ministrów (kadencja: 4 lata)
Władza sądownicza Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne,
sądy wojskowe
Strefa czasowa GMT +1
Waluta Złoty (PLN) = 100 groszy (gr.)
Przeciętna przewidywana długość życia kobiety 81,0 lat, mężczyźni 72,7 lat


Bieżące raporty dotyczące sytuacji makroekonomicznej Polski

Dodaj komentarz

Top