Home / Aktualności / MEMORANDUM Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]

MEMORANDUM Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]

Posted on

Warszawa, 25 marca 2015 roku

Bezpieczeństwo Infrastruktury Krytycznej Państwa

Członkowie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT], powodowani odpowiedzialnością za bezpieczne oraz niezawodne funkcjonowanie Infrastruktury Krytycznej Państwa, mając w świadomości zakres, cele, priorytety i zasady Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej, przekazują Politykom, Władzom Publicznym, Menedżerom Biznesu poniższy apel o konieczności przyśpieszenia działań nad wzmocnieniem poziomu bezpieczeństwa Infrastruktury Krytycznej Państwa.

Wobec obecnej złożonej i napiętej sytuacji międzynarodowej, zagrażającej Państwu oraz jego Obywatelom, niosącej ryzyko destabilizacji codziennego życia, konieczne jest pilne podjęcie kroków przygotowujących polską Infrastrukturę Krytyczną do jej funkcjonowania w sytuacji konfliktu. Zwracamy uwagę, że zastosowanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych może w znacznym stopniu zmniejszyć podatność Infrastruktury Krytycznej na zagrożenia oraz zapewnić szybkie przywrócenie jej prawidłowego funkcjonowania.

Zdając sobie sprawę ze znaczenia ciągłości działania wielu elektronicznych usług administracyjnych i bankowo-finansowych oraz obsługi gospodarki na sprawność funkcjonowania Państwa oraz Społeczeństwa – podkreślamy konieczność pilnego podjęcia kompleksowych prac nad zwiększeniem bezpieczeństwa kluczowych systemów teleinformatycznych oraz infrastruktury sieci teleinformatycznej w obliczu zagrożeń cyberatakami ze strony obcych służb i wojsk oraz grup terrorystycznych, przestępczych lub pojedynczych krakerów.

Konieczne jest też zagwarantowanie ciągłości funkcjonowania krytycznej infrastruktury teleinformatycznej oraz bezpiecznego przechowywania danych osobowych, finansowych i gospodarczych na wypadek potrzeby ich odtworzenia po ewentualnym zniszczeniu systemów i infrastruktury teleinformatycznej.

Firmy teleinformatyczne, zrzeszone w PIIT, deklarują swój aktywny udział w przygotowaniu założeń i planu zadań takiej operacji oraz w jej realizacji, jednakże musi ona zostać zainicjowana i skoordynowana na szczeblu rządowym. Możliwe jest też skorzystanie z sformalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze wzmacniania cyberbezpieczeństwa. 

Postulujemy, aby w obecnej sytuacji takim działaniom nadać najwyższy priorytet.

Członkowie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Przyjęte uchwałą Zgromadzenia Członków PIIT w dniu 25 marca 2015 roku

logo_piit

Dodaj komentarz

Top