Home / Aktualności / Europejski Rynek Cyfrowy – umiejętności, gospodarka, praca

Europejski Rynek Cyfrowy – umiejętności, gospodarka, praca

Posted on

 

http://www.internet.pl/wp-content/uploads/2015/04/europejski-rynek-cyfrowy-.png
http://www.internet.pl/wp-content/uploads/2015/04/europejski-rynek-cyfrowy-.png

Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

oraz Instytut Spraw Publicznych

zapraszają na konferencję z udziałem gościa specjalnego 

wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Andrusa Ansipa

Europejski Rynek Cyfrowy

– umiejętności, gospodarka, praca

14 maja (czwartek), godz. 10.00

Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa

REJESTRACJA

W zjednoczonej Europie znikają granice fizyczne, natomiast wciąż tkwimy w sztywnych podziałach regulacyjnych, mamy bariery niespójnych procedur handlu w Internecie, identyfikacji elektronicznej, płatności czy własności intelektualnej. Nie możemy dziś zatem mówić o wspólnym europejskim rynku cyfrowym. Co należy zrobić, aby wspólnota krajów Unii Europejskiej skutecznie rywalizowała z innymi?

Podczas konferencji będziemy rozmawiali o szansach, jakie daje wspólny rynek cyfrowy oraz o miejscu w nim dla człowieka, użytkownika i konsumenta. Będziemy mówili o niezbędnych umiejętnościach cyfrowych, konsekwencjach zmian technologicznych dla rynku pracy oraz o rozwijającej się gospodarce nowych technologii.

Przemówienie wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Andrusa Ansipa będzie pierwszą publiczną pogłębioną prezentacją planu  „Europejskiego Jednolitego Rynku Cyfrowego (Digital Single Market)”, który ma być przyjęty przez KE kilka dni wcześniej. Wystąpienie  Andrusa Ansipa będzie punktem wyjścia do dyskusji i okazją do zadania pytań wiceprzewodniczącemu KE.

 

Zmiany powodowane przez rewolucję cyfrową mają charakter horyzontalny, dotykają wielu dziedzin, a ich zaakceptowanie wymaga aktywności wszystkich instytucji i środowisk. Dlatego też do udziału w debacie  zapraszamy  przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, biznesu, świata akademickiego, sektora edukacyjnego i pozarządowego.

Celem spotkania jest mobilizacja opinii publicznej oraz wszystkich zainteresowanych środowisk do skutecznej współpracy na rzecz pełnego wykorzystania potencjału rozwojowego technologii cyfrowej.

Konferencja jest organizowana z inicjatywy Lidera Cyfryzacji w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, które w naszym kraju są koordynowane przez  Polskie Towarzystwo Informatyczne

Program i rejestracja: www.rynekcyfrowy.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne  (w części plenarnej)

Konferencja będzie dostępna dla osób o specjalnych potrzebach. Zapewniamy: tłumaczenie na Polski Język Migowy, symultaniczny przekaz tekstowy (SPT) i pętlę indukcyjną. Całość będzie dostępna on-line. Miejsce jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do dyspozycji osób z niepełnosprawnościami będą również asystenci. Dostępność wydarzenia wspiera Fundacja Widzialni.

Konferencja jest objęta patronatem:

  • Ministra Gospodarki
  • Ministra Infrastruktury i Rozwoju
  • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Partner strategiczny:

  • Orange Polska

Partnerzy główni:

  • Google
  • Samsung

Partnerzy:

  • Microsoft
  • UPC

Partnerzy medialni:

Dodaj komentarz

Top