Home / Aktualności / Wsparcie Help IT ! dofinansowanie dla organizacji edukacyjnych

Wsparcie Help IT ! dofinansowanie dla organizacji edukacyjnych

Posted on

logo fundacja Appco Logo eRpost.com logo-cloud-internet.pl-grupa

Fundacja APPCO i Internet Research & Investment S.A. oferuje program wsparcia „Help IT”  czyli finansowa pomoc dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność edukacyjną w ramach programu pomocowego „Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu”

Przedmiot wsparcia:

  • Audyt i monitoring publikacji cyfrowych
  • Projektowanie, budowa i utrzymanie portali WWW  ze szczególnym uwzględnieniem zasad tworzenia produktów dostępnych dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na wiek lub niepełnosprawność.
  • Hosting i utrzymanie portali w zasobach internet.pl w tym specjalizowany hosting poczty komercyjnej z uwzględnieniem zasad dostępu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Kto może zakwalifikować się do programu wsparcia:

  • Instytucje i organizacje pozarządowe prowadzące działalność charytatywną
  • Fundacje
  • Stowarzyszenia
  • Osoby indywidualne prowadzące działalność gospodarczą wspierające charytatywnie swym działaniem inne osoby

Wysokość dofinansowania:

  • Każdy projekt może zostać dofinansowany kwotą nie większą niż 12.000 zł

Wniosek o dofinansowanie – Formularz zgłoszenia do projektu.

Termin składania wniosków przedłużamy do : 2015-12-12

 

Dodaj komentarz

Top