Home / Aktualności / WCAG 2.1 Audyt stron www i aplikacji przy pomocy narzędzi CATT

WCAG 2.1 Audyt stron www i aplikacji przy pomocy narzędzi CATT

Posted on

Podmioty publiczne są zobowiązane do przestrzegania ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oznacza to, że muszą być one zgodne ze Standardem WCAG 2.1, czyli Web Content Accessibility Guidelines. Jest to opublikowany przez organizację W3C standard, który zawiera zbiór zasad, jakimi powinni kierować się twórcy aplikacji i stron internetowych, aby przygotowane przez nich produkty były maksymalnie dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Wszystkie strony internetowe i aplikacje mobilne posiadane przez podmioty publiczne powinny być dostępne cyfrowo dla obywateli z niepełnosprawnościami. Oznacza to spełnienie wymagań z tabeli stanowiącej załącznik do ustawy. Tabela jest równoważna standardowi WCAG 2.1 na poziomie AA z wyłączeniem dostarczania napisów na żywo.

Warszawska firma SoftCream Software opracowała zestaw narzędzi do monitorowania aplikacji i stron www pod kątem zgodności z wymaganiami opisanymi w WCAG 2.1.

Narzędzia  Cream Access Testing (CATT) dostępne są na licencji otwartej dla podmiotów publicznych, które muszą realizować swoje zadania zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej. Licencji udziela Fundacja APPC powołana przez producenta oprogramowania.

„Zdecydowaliśmy się w roku 2019 udzielić naszej fundacji licencji na narzędzia i aplikacje CATT wyznaczając pola eksploatacji oprogramowania w taki sposób aby Fundacja APPCO mogła udzielać dalszej otwartej licencji podmiotom publicznym, które zobowiązane są prawem określonym w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej do zadbania aby ich serwisy internetowe i aplikacje spełniały wymogi określone w wytycznych WCAG” mówi Prezes Zarządu SoftCream Software Robert Śmietanka.

„Podmioty publiczne dysponują środkami budżetowymi na realizację celów wynikających z istniejącego prawa i aby zrealizować nałożone zadania związane z dostępnością cyfrową muszą ustalić stan faktyczny dostępności cyfrowej posiadanych aplikacji i stron www. W związku z tym muszą przeprowadzać audyty dostępności cyfrowej, które są dość dużym wydatkiem i nie zapewniają ciągłości kontroli badania dostępności cyfrowej.

Taką ciągłość zapewniają narzędzia CATT naszej firmy.

Nasi klienci, którzy korzystają z oprogramowania i narzędzi CATT mogą w sposób ciągły kontrolować swoje aplikacje i zasoby stron internetowych. Tym samym mogą lepiej wydatkować środki budżetowe przeznaczone na realizację tego celu.” – dodaje Robert Śmietanka.

Raporty tworzone przez oprogramowanie CATT przesyłane są opiekunom aplikacji i stron www w celu wskazania błędów dostępności cyfrowej. W oparciu o te informacje właściciel aplikacji czy strony internetowej ma możliwość systematycznego ulepszania swoich produktów i korygowania błędów dostępności.

W oparciu o dane z raportów budowany jest ranking dostępności cyfrowej stron internetowych, który publikujemy w serwisie PWD Online pod adresem http://pwd.internet.pl

Fundacja APPCO zapewnia wsparcie, wdrożenie i szkolenia w zakresie używania narzędzi Cream Access Testing Tools dla jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałych instytucji publicznych w ramach otwartej licencji na oprogramowanie.

Rekomendujemy wdrażanie następujących modułów systemu:

  1. CATman – moduł menadżera
  2. CreamCrowler – moduł robota wyszukującego
  3. CreamAnalyzer – moduł analizatora dostępności cyfrowej
  4. CreamTaskManager – moduł

Rekomendujemy szkolenie dla:

  1. Administratora systemu
  2. Użytkownika systemu
  3. Administratorów stron WWW wdrażających dostępność cyfrową

Wicej informacji: https://softcream.pl

Top