Home / Posts tagged "rozbudowa systemu pit"

rozbudowa systemu pit

SoftCream Software wykona rozbudowę systemu PIT dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Warszawska firma SoftCream Software Sp. z o.o. złożyła najlepszą ofertę i podpisała umowę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie, budowa, dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji oraz świadczenie usług wsparcia, asyst...
Czytaj więcej
Top