Home / Posts tagged "NKL"

NKL

Narzędzie Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego

Szczegółowe informacje o narzędziu NKL do pobrania NKL zostało przygotowane w oparciu o przyjazną i łatwą w obsłudze aplikację komputerową w ogólnie dostępnym arkuszu kalkulacyjnym – Excel, a także w wersji bazodanowej. Aplikacja w formie bazy danych możliwa jest do uruchomienia w darmowym i ogólnodostępnym środowisku Access Runtime preinstalowanym na stanowisku użytkownika końcowego, co umoż...
Czytaj więcej
Top