Home / Aktualności / Narzędzie Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego

Narzędzie Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego

Posted on

Szczegółowe informacje o narzędziu NKL do pobrania

NKL zostało przygotowane w oparciu o przyjazną i łatwą w obsłudze aplikację komputerową w ogólnie dostępnym arkuszu kalkulacyjnym – Excel, a także w wersji bazodanowej. Aplikacja w formie bazy danych możliwa jest do uruchomienia w darmowym i ogólnodostępnym środowisku Access Runtime preinstalowanym na stanowisku użytkownika końcowego, co umożliwia darmowe korzystanie z narzędzia NKL.

Narzędzie zostało opracowane w trzech wariantach, dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które różnią się ilością wprowadzanych do NKL danych.

 

Warto podkreślić, że Narzędzie Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego, jest rozpowszechniane bezpłatnie, na zasadzie wolnej licencji Creative CommonsUznanie Autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach (CC, BY, NC, SA) 3.0 Polska. Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej i wskazania autorów jako właścicieli praw do utworu.

Treść licencji jest dostępna na stronie http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/

Narzędzie w programie Excel udostępniane jest w formie spakowanego pliku (ZIP). W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności NKL, proponujemy zapisanie wszystkich pobranych plików w jednym folderze.

NKL dla Mikro i Małych przedsiębiorstw – Pobierz (3 078kB)

NKL dla Średnich przedsiębiorstw – Pobierz (3 244kB)

NKL dla Dyżuch przedsiębiorstw – Pobierz (3 259kB)

Więcej : http://nkl.parp.gov.pl/index/index/3039

Dodaj komentarz

Top