Home / Aktualności / SAT4EDU – dostęp szerokopasmowy do Internetu finansowany ze środków publicznych UE

SAT4EDU – dostęp szerokopasmowy do Internetu finansowany ze środków publicznych UE

Posted on

SAT4EDU – EUROPEJSKIE SZKOŁY BEZ WYKLUCZENIA CYFROWEGO 

SAT4EDU to projekt odpowiadający na potrzeby europejskich instytucji edukacyjnych znajdujących się w tzw. białych obszarach. Są to miejsca na terenie Unii Europejskiej, gdzie mimo wysiłków, w dalszym ciągu nie oferuje się szerokopasmowego dostępu do Internetu. Ponadto szanse uzyskanie tego typu usługi są niewielkie – najczęściej wynika to z niskiej gęstości zaludnienia, czynników demograficznych czy kryteriów geograficznych. Instytucje edukacyjne w małych i odległych miejscowościach nie generują popytu umożliwiającego pokrycie kosztów budowy i utrzymania sieci szerokopasmowej. 

NASZA MISJA – SAT4EDU

Chcemy, aby tzw. białe obszary mogły uzyskać dostęp do Internetu, który powinien być prawem, a nie przywilejem. Wierzymy, że równy dostęp do odpowiedniej jakości treści jest możliwy, dlatego projekt SAT4EDU chce realnie zmniejszyć problem wykluczenia cyfrowego na terenie UE. Takie zmiany pozwolą wyrównać szanse obywateli, przy okazji dbając o poprawny rozwój regionów. Dzięki tego typu działaniom możemy systematycznie zmniejszać ilość białych plam na mapie Europy. 

Robert Śmietanka – CEO SoftCream Software

POZIOM EDUKACJI, A DOSTĘP DO INTERNETU 

Nie mamy wątpliwości, że dostęp satelitarny może być skuteczną metodą usprawnienia, urozmaicenia i uelastycznienia poziomu edukacji w instytucjach edukacyjnych. Stwarza to zarówno uczniom, jak i nauczycielom możliwość samodzielnego wyszukiwania zasobów informacyjnych i umożliwia korzystanie z programów umieszczonych w sieci np. materiałów multimedialnych. Urządzenia z dostępem do szerokopasmowej sieci staną się narzędziem dydaktycznym, będącym świetnym motywatorem, umożliwiającym efektywne kształcenie. 

KOMISJA EUROPEJSKA URUCHAMIA PROJEKT PILOTAŻOWY 

Biorąc pod uwagę trudną sytuację białych obszarów, Komisja Edukacyjna podjęła decyzję o uruchomieniu projektu pilotażowego SAT4EDU. To działanie umożliwi nie tylko sprawdzenie praktycznych aspektów dostępu satelitarnego, ale również uzyskanie realnej oceny takiego przedsięwzięcia. W ramach projektu dostęp do sieci szerokopasmowej uzyskają wybrane szkoły położone na obszarach permanentnie białych. 

KONSORCJUM SAT4EDU 

Proces zapewnienia satelitarnego dostępu do Internetu rozpocznie się wraz z popisaniem stosownego porozumienia z organami prowadzącymi lub kierownictwem szkół. 

Pierwsze działania obejmują:

  • instalację sprzętu (anteny odbiorczo-nadawczej, modemów i routerów zapewniających transmisję dwukierunkową),
  • zapewnienie usługi dostępu szerokopasmowego poprzez zawarcie przez konsorcjum stosownej umowy z dostawcą usług dostępu satelitarnego,
  • podłączenie szkolnych urządzeń (komputerów, routerów, Konsorcjum SAT4EDU-3- przy czym preferowane będzie podłączenie w ten sposób szkolnej sieci lokalnej). 

SAT4EDU – CZAS TRWANIA PROJEKTU 

Szkoły biorące udział w projekcie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z realizacją, jak i utrzymaniem zapewnionej usługi. Od szkół oczekujemy wykorzystywania łącza dostępowego do codziennej działalności edukacyjnej, współpracy w sprawach związanych z monitorowaniem działań, czy przygotowaniem raportów dotyczących funkcjonowania usługi. Projekt w żaden sposób nie ogranicza doboru treści edukacyjnych, które realizowane są zgodnie z programem szkolnym. Pilotaż obejmuje szkoły w wybranych krajach UE. Na tę chwilę są to placówki w Polsce, Grecji i we Włoszech.

Top