Home / Aktualności / PWD Online – analizator dostępności publicznych stron internetowych

PWD Online – analizator dostępności publicznych stron internetowych

Posted on

W grudniowym artykule PWD Online – Polski Walidator Dostępności stron internetowych opisywaliśmy niedawno powstały ranking i walidator dostępności PWD Online – stworzony przez mało znane Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Dolina Gubra  przy udziale Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji obecnie Ministerstwa Cyfryzacji.

Serwis ma się dobrze, wyniki publikowanego rankingu są wiarygodne a administratorzy i właściciele monitorowanych w serwisie PWD Online stron internetowych rozpoczęli rywalizacje o pozycję w rankingu.  Serwis okazał sie realną inwestycją w trwały produkt, który przynosi wymierne rezultaty w przeciwieństwie do milionów złotych wydanych na opasłe i małoefektywne szkolenia. Inwestycja w KODOWANIE stała się znów opłacalna.

Obraz top 100

Widać, że serwis żyje już własnym życiem. Na stronie serwisu pojawiły się szablony – templatki do najpopularniejszych systemów SMS ( Joomla, WordPress, Drupal ), które są udostępniane nieodpłatnie po wypełnieniu krótkiego formularza.

Metryki sprawdzające wytyczne, na podstawie których przydzielana jest punktacja są wybrane w sposób przemyślany, dający możliwość obiektywnej oceny ( za pomocą opracowanego algorytmu). W sposób stały monitorowanych jest 9 wytycznych WCAG 2.0 i 17 wytycznych WAI-ARIA.

Serwis publikuje wagę każdej metryki i metodę wyliczana punktów.

Poniższa tabela przedstawia opracowane na dzień 10.01.2016 metryki.

LP. NAZWA KOD WYTYCZNA WAGA
1. Tekst alternatywny alt 1.1.1 A
2. Gęstość tagów formatujących formattingTags 1.3.1 A
3. Dźwięk na przy wyświetlaniu strony sound 1.4.2 A
4. Kontrast contrast 1.4.3 AA
5. Zmiana rozmiaru tekstu bigFont 1.4.4 AAA
6. Tytuł strony anyTitle 2.4.2 A
7. Nagłówki sekcji headerContent 2.4.10 AAA
8. Język strony htmlLang 3.1.1 A
9. Etykiety lub instrukcje labels 3.3.2 A
10. Kontakt contact AAA
12. Elementy ARIA z rolami muszą być poprawne aria AX_ARIA_01 A
13. Atrybut ARIA powiązany nonExistentAriaRelatedElement AX_ARIA_02 A
14. Wymagane atrybuty dla elementów z rolami ARIA requiredAriaAttributeMissing AX_ARIA_03 A
15. Stan i poprawność właściwości elementów ARIA badAriaAttributeValue AX_ARIA_04 A
16. Atrybut role=main tylko na kluczowych elementach mainRoleOnInappropriateElement AX_ARIA_05 AA
17. Zbędny atrybut aria-owns ariaOwnsDescendant AX_ARIA_06 AA
18. Wielokrotne używanie atrybutu aria-owns multipleAriaOwners AX_ARIA_07 AA
19. Właściwe role elementów podrzędnych requiredOwnedAriaRoleMissing AX_ARIA_08 A
20. Właściwy zakres elementów ARIA ariaRoleNotScoped AX_ARIA_09 A
21. Obsługiwane atrybuty ARIA unsupportedAriaAttribute AX_ARIA_10 A
22. Prawidłowe atrybuty ARIA badAriaAttribute AX_ARIA_11 AA
23. Wsparcie dla ról, stanów i właściwości ARIA ariaOnReservedElement AX_ARIA_12 AA
24. Elementy audio posiadają kontrolki audioWithoutControls AX_AUDIO_01 AA
25. Unikalność identyfikatorów elementów duplicateId AX_HTML_02 A
26. Etykietowanie elementów multipleLabelableElementsPerLabel AX_TEXT_03 A
27. Cel odnośnika czytelny na bazie opisu linkWithUnclearPurpose AX_TEXT_04 AA
28. Znaczące obrazy nie są tłem elementsWithMeaningfulBackgroundImage AX_IMAGE_01 AA

Algorytm wyliczenia wskaźnika:
Wskaźnik = (Wynik_1*Waga_1 + Wynik_2*Waga_2 + … ) / (Waga_1 + Waga_2 + …)
Gdzie:
Wynik_n – Wartość osiągnięta przez metrykę n
Waga_n – Waga metryki n (A – 1, AA – 2, AAA – 3)

Autorzy silnika PWD postanowili mierzyć proces dostępności w sposób uporządkowany, przemyślany i co najważniejsze obiektywny – brak subiektywnego czynnika ludzkiego. Podkreślają jednak, że „PWD Online nie daje pełnego obrazu dostępności strony internetowej, ale wskazuje problemy w konkretnych obszarach„.

Postanowili również – co  jest bardzo śmiałym i nowatorskim działaniem, wprowadzić czynnik konkurencji w wśród autorów i właścicieli publicznych stron internetowych publikując Ranking TOP 100 najbardziej dostępnych serwisów oraz informacje o największym awansie w rankingu.

pwd.top-100_draft__2016-01

Dla przykładu z rankingu możemy się dowiedzieć, że najlepszy wynik w dacie 2016-01-10 wśród ministerstw uzyskało Ministerstwo Sportu i Turystyki z wynikiem 91,88 a najsłabszy nieistniejące już Ministerstwo Gospodarki z wynikiem 70,64 i 3091 pozycją w rankingu.

pwd.ministerstwa_2016-01

Naszym zdaniem to dobry kierunek dający dużą możliwość rozwoju w kolejnych aktualizacjach można pokusić się o poszerzenie zakresu metryk, opracować nowe algorytmy oraz dodać większą ilość monitorowanych serwisów, można również dzięki już opracowanej metodzie, jak zapewniają autorzy serwisu monitorować inne zasoby i treści cyfrowe udostępniane przez administrację państwa i samorządy terytorialne.

Uważamy również, że takie – uporządkowane i zalgorytmizowane podejście do zagadnienia monitorowania dostępności, która jak wiemy jest nieustannym procesem, który dzieje się w czasie i ogromnej przestrzeni zasobów oraz treści cyfrowych, jest trafne i powinno być dalej wspierane i rozwijane. Serwis działa bezobsługowo i monitoruje już ponad 5000 stron internetowych – wykonuje codziennie pracę 100 audytorów pozwalając zaoszczędzić czas i zasoby ludzkie.

Autorzy serwisu czerpią dane do monitorowania serwisów z rządowego portalu https://danepubliczne.gov.pl, jak się dowiedzieliśmy niestety nie ma tam aktualnych danych dotyczących cyfrowych zasobów adresowych administracji państwowej i organów RP, które mogą być wykorzystywane w celu realizacji zadania monitorowania dostępności, co może być przyczyną drobnych pomyłek wynikających z braku właściwych informacji.

Robert Śmietanka

Internet Research

 

Dodaj komentarz

Top