Home / Aktualności / Nowa wersja aplikacji CreamAML

Nowa wersja aplikacji CreamAML

Posted on

Warszawska firma SoftCream Software od 1 września 2020 wypuściła nową wersję aplikacji CreamAML GIIF.

Aplikacja przeznaczona jest dla podmiotów gospodarczych, firm które zobowiązane są do raportowania transakcji finansowych. CreamAML jest elektroniczną formą Rejestru Transakcji oraz analizatora transakcji. W nowej wersji dodano funkcjonalności weryfikacji osób biorących udział w transakcjach w oparciu o listy sankcyjne.

Robert Śmietanka - SoftCream Software

Listy sankcyjne i listy PEP

Instytucje obowiązane są zobligowane do zastosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa wobec osób i podmiotów występujących na listach sankcyjnych, ponieważ stanowią one zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w związku z aktami terrorystycznymi. Muszą zgłaszać do GIIF każdą transakcję z udziałem podmiotu występującego na liście sankcyjnej, ponieważ transakcja może mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

 • OFAC Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN).
 • Consolidated Sanctions List (NON SDN):
  • Foreign Sanctions Evaders List (FSE),
  • Sectoral Sanctions Identifications List (SSI),
  • Palestinian Legislative Council List (NS-PLC),
  • The List of Foreign Financial Institutions Subject to Part 561 (the Part 561 List),
  • Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA) List,
  • List of Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA) List.
 • Consolidated list of financial sanctions targets in the UK.
 • Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions.
 • Consolidated United Nations Security Council Sanctions List.

WIęcej informacji: https://www.softcream.pl/produkty-it/creamaml/

Top