Home / Aktualności / Jak szybko znikną białe plamy na mapie dostępu do internetu w Polsce

Jak szybko znikną białe plamy na mapie dostępu do internetu w Polsce

Posted on
Weryfikując białe plamy weźmiemy pod uwagę każdy adres, każdy dom – minister Andrzej Halicki podczas konferencji dot. obszarów pozbawionych dostępu do szybkiego internetu
Na zdjęciu widać ministra Andrzeja Halickiego oraz Justynę Romanowską zastępcę dyrektora w MAC. Oboje siedzą przed stołem prezydialnym. Minister przemawia przez mikrofon. W tle stand-up logiem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Minister Andrzej Halicki i Justyna Romanowska – zastępca dyrektora w MAC. Fot. MAC

Wyznaczenie dokładnych miejsc, gdzie aktualnie nie ma infrastruktury umożliwiającej dostęp do internetu szerokopasmowego (czyli o prędkości co najmniej 30 Mb/s) będzie możliwe dzięki konsultacjom społecznym, które rozpoczną się 16 marca.

Przedmiotem konsultacji, ogłaszanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, będą białe obszary NGA (Next Generation Access), czyli miejsca, gdzie nie ma infrastruktury umożliwiającej dostęp do internetu szerokopasmowego.  – Przeprowadzimy je tak szczegółowo, jak nikt w Europie. Weryfikując białe plamy weźmiemy pod uwagę każdy adres, każdy dom, a nie większy obszar  – powiedział Andrzej Halicki, minister administracji i cyfryzacji.

Będą to pierwsze tak szczegółowe konsultacje, ponieważ białe obszary NGA zostały wyznaczone z dokładnością do poziomu adresu budynku, a nie do miejscowości. Białe obszary NGA to obszary, gdzie szerokopasmowe usługi NGA nie są obecnie dostępne i gdzie inwestorzy prywatni nie planują budowy takiej infrastruktury w ciągu 3 najbliższych lat.

Minister mówił, że zebranie planów inwestycyjnych ma na celu sprawdzenie miejsc, gdzie przedsiębiorcy będą inwestować w infrastrukturę NGA ze środków własnych. – Chodzi o zwiększenie zasięgu szybkiego internetu poprzez uzupełnianie się inwestycji prywatnych i publicznych. Po zidentyfikowaniu tych punktów będziemy mogli efektywnie wydać pieniądze i umożliwić dostęp do szybkiego Internetu tam, gdzie jest on potrzebny. Po zakończeniu konsultacji, w III kwartale br. planowane jest ogłoszenie konkursu w  ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Powszechny dostęp do szybkiego internetu – – powiedział szef MAC.

Konsultacje społeczne odbywać się będą poprzez:

  • weryfikację listy obszarów białych NGA,
  • zebranie trzyletnich planów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury szerokopasmowej NGA.

Aktualna lista obszarów białych NGA (adresów) została przygotowana dla Ministerstwa na podstawie danych z inwentaryzacji Prezesa UKE przeprowadzonej w 2014 roku. Po zakończeniu konsultacji społecznych (połowa maja) na liście obszarów białych NGA zostaną uwzględnione wyniki inwentaryzacji z 2015 roku.

Na liście nie ma miejscowości, w których jeszcze trwa realizacja projektów budowy sieci NGA współfinansowanych z funduszy UE w ramach perspektywy 2007-2013. W takim przypadku w chwili obecnej nie ma możliwości zidentyfikowania poszczególnych adresów jako obszarów „białych” lub „czarnych” NGA. Będą one mogły wrócić do puli obszarów białych po zakończeniu realizacji projektów.

Zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej interwencja publiczna w sieci szerokopasmowe może odbywać się jedynie na obszarach, na których takie sieci nie istnieją i najprawdopodobniej nie powstaną na zasadach komercyjnych w ciągu 3 lat. Właśnie dlatego należy przeprowadzić otwarte konsultacje społeczne.

Weryfikacja obszarów białych

Konsultacje listy obszarów białych NGA mają na celu:

  • sprawdzenie czy lista jest kompletna – czy na liście zostały uwzględnione wszystkie obszary białe;
  • sprawdzenie czy obszary białe NGA zostały prawidło wyznaczone – czy na liście są tylko te miejsca, gdzie rzeczywiście nie ma infrastruktury NGA.

Może wziąć w nich udział każdy, u kogo w budynku nie ma szybkiego internetu. Dzięki specjalnej mapce, opracowanej przez Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, z zaznaczonymi obszarami białymi (z dokładnością do budynku) każdy mieszkaniec będzie mógł sprawdzić czy jego adres został zakwalifikowany jako biały obszar NGA, a jeśli uzna, że klasyfikacja jest błędna, będzie mógł zgłosić uwagi. Dostęp do mapy nie będzie wymagał logowania.

Wystarczy wypełnić zgłoszenie na stronie www.mac.gov.pl/szybki-internet. Strona, podobnie jak konsultacje, zostanie uruchomiona 16 marca.

Zbieranie planów inwestycyjnych

W serwisie www.mac.gov.pl/szybki-internet od 16 marca będzie można zgłosić także plan inwestycyjny.

Zebranie planów inwestycyjnych ma na celu sprawdzenie gdzie przedsiębiorcy będą inwestować w infrastrukturę NGA ze środków własnych. Takie obszary nie będą mogły uzyskać dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Chodzi przede wszystkim o to, by środki publiczne nie konkurowały z kapitałem prywatnym, lecz uzupełniały się wzajemnie, zwiększając tym samym zasięg szybkiego internetu.

Zbieranie planów inwestycyjnych odbywa się za pośrednictwem funkcjonującego już od 2010 r. Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS). W tym systemie przedsiębiorcy telekomunikacyjni przekazują dane o infrastrukturze w ramach inwentaryzacji prowadzonej przez UKE.

Do końca 2018 roku w ramach I osi PO PC powinno zostać ogłoszonych 4 konkursy. – W tym pierwszym, ogłaszanym jesienią konkursie może to być ok. 180 projektów – powiedział minister Halicki.

Podczas konferencji minister Halicki przypomniał też, że do końca 2015 roku powinno powstać ponad 45 tys. sieci. Do tej pory w ramach Regionalnych Sieci Szerokopasmowych (RSS) wybudowano 18 275,58 km. Docelowo w ramach tylko RSS ma powstać 30 007,79 km. Obecnie ok. 8 000 km jest w budowie, a do wybudowania pozostało jeszcze ok. 4 000 km

Więcej:

https://m.mac.gov.pl/aktualnosci/weryfikujac-biale-plamy-wezmiemy-pod-uwage-kazdy-adres-kazdy-dom-minister-andrzej

Dodaj komentarz

Top