Home / Aktualności / Internet.pl na Cebit 2013

Internet.pl na Cebit 2013

Posted on

Przedstawiciele internet.pl uczestniczyli wspólnie z delegacją rządu RP i przedsiębiorców w gali otwarcia targów Cebit 2013 .

Opinie szefów firm spisane na gorąco po CeBIT 2013.
internet.pl-cebit-2013
Moje spostrzeżenia z wyjazdu do Hanoweru są bardzo pozytywne.
Duża wystawa „prawie jak kiedyś” tzn. pewnie 15 – 20 lat temu. Dużo mniej wystawców – brak wiodących firm z USA (np.: Oracle, Google etc.) brak też z Chin i wielu istotnych w informatyce państwa świata. Dużo małych firm liczących na sukces – głównie z sektora software’owego z państw mniej liczących się na rynku. Wyraźnie widać kryzys i poszukiwanie innych miejsc zbytu własnych wyrobów – czynią to w pierwszej kolejności mali, bo inaczej nie przetrwają.

Byłem bardzo zbudowany ekspozycją polskiego IT na tej CEBIT. Uważam, że to było wydarzenie silnie budujące pozytywny wizerunek Polski, jako kraju z liczącym się potencjałem w obszarze nowoczesnych technologii i opartych na nich rozwiązań. Polska obecność była wyraźnie zaznaczona – 5 dużych skupisk polskich firm – dobre kolorowe i nowoczesne elementy wystroju – koncepcja skupisk – farm słuszna i dzięki niej nie było wrażenia rozproszenia a przeciwnie jedności i nawet pewnej logiki współpracy a więc możliwości tworzenia zintegrowanych większych rozwiązań.

Jestem pewien, że promocja naszego kraju oraz przedsiębiorców na rynku europejskim jest konieczna, przydatna i oczekiwana przez firmy poszukujące klientów. W dzisiejszych czasach jest to szczególnie cenne. Moje osobiste przeżycia i wrażenia są bardzo pozytywne, spotkałem miłych i uśmiechniętych ludzi, z którymi przyjdzie mi na pewno zrobić dobre interesy.

Moim zdaniem znakomicie spisali się inicjatorzy i organizatorzy tego przedsięwzięcia – jak rozumiem są to przede wszystkim MG [w tym Izba] oraz gospodarze. Wsparcie premierów było widoczne i kompetentne – szczególnie Wicepremiera Piechocińskiego. W ogóle jestem pełen uznania (co nie zdarza mi się przesadnie często) dla zaangażowania przedstawicieli rządu i instytucji sektora publicznego – ZUS, MG, MAC. Świetnie pokazało się kilka ośrodków akademickich, chyba głównie Wrocław. Jakoś najmniej było widać przemysł informatyczny – poza udziałem Asseco i spółek zajmujących się produkcją gier, które też były widoczne, choć może nieco słabiej wyeksponowane (chyba, że nie dotarłem do nich w ciągu tego dnia zwiedzania). Nie dziwi mnie to – na pewno nasz przemysł informatyczny jest w ogromnej części zapatrzony w rynek polski i nie widzi wielkiej wartości handlowej czy wizerunkowej w wystawach. Ale TYM RAZEM autentycznie szkoda. Pewnie znalazłoby się kilka ciekawych podmiotów, które działają poza Polską i mają ciekawą ofertę „na czasie”, w obszarach takich jak Smart Grid, Big Data czy Cloud. Myślę, że warto stwarzać okazję do udziału w takich imprezach ciekawym firmom start-up mającym strategie skierowane na globalny rynek.

CEBIT pomógł mi też ułożyć sobie na nowo pewne kwestie dotyczące kierunków rozwoju polskiego IT i roli, jaką mogłaby odegrać tutaj tak wieloszczeblowa współpraca PL-D. Jeżeli faktycznie Polska-Niemcy to tak poważny tandem gospodarczy, to pomysł przedstawiany przez ministrów gospodarki PL i D – wsparcia kilku projektów flagowych, prowadzących do umiędzynarodowienia polskiej informatyki dzięki współpracy z niemieckim przemysłem jest moim zdaniem świetny. Drugi kierunek – na którym zależałoby na przykład mnie i mojej firmie – to pomoc we włączaniu się polskich przedsiębiorstw w cykle rozwojowe – od badań do zastosowań – w międzynarodowych projektach R&D. Jeżeli faktycznie jest tak, że Niemcy potrafią komercjalizować R&D (bo my nie potrafimy), to warto się tego nauczyć, wkładając jednocześnie swoje pomysły i pracę w taki tygiel innowacji.

Duży wysiłek po naszej stronie, ale powinien się opłacać………….jeśli ktoś będzie umiał to wykorzystać.

 

Obiektywnie o polskim partnerstwie i udziale w CeBIT 2013:

 1. Do delegacji rządowych włączono przedstawicieli kilku firm z Polski. Organizację tego wyjazdu, pomimo kilku problemów logistycznych, należy ocenić pozytywnie.
 2. Przemówienie Premiera Donalda Tuska zawierało tezę oraz wiele informacji przygotowanych przez PIIT. W ogólnej ocenie było odebrane pozytywnie i może być traktowane również, jako promocja polskiego rynku teleinformatycznego w Niemczech, a szczególnie w Polsce.
 3. Polska według przedstawicieli biznesu wykorzystała partnerstwo Targów CeBIT więcej politycznie, ale mniej biznesowo. Było to polityczne show na najwyższym poziomie, ale gorzej ze wsparciem działań przedsiębiorców.
 4. Pomimo kilku elementów krytycznych (zawyżone dane o liczbie studentów) klip z Gali Otwarcia był dobrze odebrany i ciekawie przedstawiał polski świat cyfrowy. 
 5. Obecność Polski we wszystkich sektorach pro, gov, lab i life – była znakiem, że we wszystkich tych dziedzinach mamy coś do powiedzenia i do zaoferowania.
 6. Asseco na Tragach było przykładem firmy, która „odwróciła” role, standardowe myślenie i stereotypy o inwestowaniu – 20 lat temu nikt nawet nie pomyślał, że polska firma może wykupić niemieckie firmy i nimi zarządzać.  
 7. Wystąpienie Prezesa Asseco DACH podkreślało, że Polska jest krajem młodego, doskonale wykształconego i kreatywnego pokolenia, które nie ma żadnych kompleksów wobec zachodu a wręcz przeciwnie – wobec braku granic i tych na mapie i tych w sieci – doskonale odnajdują w biznesie niemieckim.
 8. Mamy propozycję zorganizowania spotkania Wicepremiera J. Piechocińskiego z branżą informatyczną,  jako podsumowanie pobytu na Cebit – wymiana spostrzeżeń.


Bezpośrednie efekty działań Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji:

 1. mając własnego koordynatora ds. CeBIT udało się zorganizować sprawny kanał informacyjny dla firm oraz uczestników wyjazdu na Targi.
 2. umożliwienie rozmów biznesowych, nawiązanie nowych i podtrzymanie starych kontaktów.
 3. budowanie dobrego wizerunku i promocja Izby, umożliwienie wymiany doświadczeń. 
 4. możliwość zaprezentowania punktu widzenia na branżę informatyczną i współpracę polsko-niemiecką ze strony polskiego przedsiębiorcy (panel dyskusyjny na Szczycie),
 5. możliwość zaprezentowania osiągnięć polskiej branży informatycznej szerszej publiczności – (wystąpienie Prezesów InfoVide, Asseco i ATM w ramach Forum).
 6. możliwość zorientowania się w działaniach konkurencji.
 7. dla wystawców kampania informacyjna na temat CeBIT i korzyści z tego wynikających
 8. dla wystawców szkolenie w zakresie marketing targowego  oraz wsparcie informacyjne związane z działaniami organizacyjnymi.
 9. podkreślenie zaangażowania się Izby w legislację – bardzo dobre opinie wystawców i pracowników MAC w czasie Wieczoru Polskiego na temat działalności PIIT.
 10. budowanie dobrego wizerunku Izby – nowe relacje z BITKOM.
 11. promocja Izby poprzez udział w ważnych wydarzeniach.
 12. współpraca z innymi organizacjami i administracją i budowanie dobrego wizerunku PIIT i dobrych kontaktów. 

Dodaj komentarz

Top