Home / Aktualności / Dystans Polski do średniej unijnej wyniósł 12 p. proc.

Dystans Polski do średniej unijnej wyniósł 12 p. proc.

Posted on

W 2014 r. w Polsce 63,0 % osób w wieku 16-74 regularnie (co najmniej raz w tygodniu) korzystało z Internetu (wobec 59,9 % w roku poprzednim). W 2013 r. w Unii Europejskiej odsetek regularnych użytkowników Internetu wynosił 72 % (o 2 p. proc. więcej niż przed rokiem). Dystans Polski do średniej unijnej wyniósł 12 p. proc.

weforum-logo.2x

Podczas użytkowania Internetu w celach komunikacyjnych najczęściej wykonywaną czynnością było wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej. W 2014 r. z tej formy komunikacji internetowej korzystało 52,9 % badanej populacji. Drugą najczęściej wykonywaną za pośrednictwem Internetu czynnością było wyszukiwanie informacji o towarach i usługach – korzystało z niej ponad 50 % osób w wieku 16-74 lata.

Osoby korzystające z usług administracji publicznej przez Internet w ciągu ostatnich 12 miesięcy stanowiły w 2014 r. ponad jedną czwartą populacji osób w wieku 16-74 lata. Najczęstszą formą korzystania z e-administracji było wyszukiwanie informacji na stronach administracji publicznej. W 2014 r. w porównaniu z poprzednim rokiem zanotowano wzrost odsetka osób korzystających z usług administracji publicznej za pomocą Internetu (o 4,3 p. proc.).

Tabela. Potencjalna liczba użytkowników  e-administracji w Polsce w porównaniu do krajów UE.

Kraj Odsetek osób korzystających z e-administracji w ciągu ost. 12 m-cy 2 Potencjalna liczba użytkowników w Polsce (korzystanie z e-administracji) wysyłanie wypełnionych formularzy online w ciągu ost. 12m-cy (2013) Potencjalna liczba użytkowników w Polsce (formularze) Dodatkowa liczba użytkowników w stosunku do bieżącego zasięgu usług
Polska

27%

8 013 834

11%

          3 264 895    

0

Dania

72%

21 370 225

66%

       19 589 373    

16 324 477

Szwecja

66%

19 589 373

46%

       13 653 199    

10 388 304

Holandia

59%

17 511 712

57%

       16 918 095    

13 653 199

Średnia UE

37%

10 981 921

21%

          6 232 982    

2 968 087

 

 

Kraj Odsetek podmiotów gospodarczych korzystających z e-administracji Potencjalna liczba użytkowników w Polsce (korzystanie z e-administracji)
Polska

90%

3 702 508

Dania

95%

3 908 203

Szwecja

95%

3 908 203

Holandia

90%

3 702 508

Średnia UE

88%

3 620 230

Dodaj komentarz

Top