Home / Articles posted byCreamTeam-Redaktor (Page 2)

Author: CreamTeam-Redaktor

System Monitorowania Jakości Internetu

Warszawska firma zrealizuje Projekt badawczy dla PE z zastosowaniem algorytmów AI. Monitorowanie jakości internetu to specjalizowane oprogramowanie implementujące autorski proces śledzenia i analizy parametrów wydajności, prędkości i niezawodności połączenia internetowego. Ma na celu ocenę jakości usług dostarczanych przez dostawców internetowych oraz identyfikację potencjalnych proble...
Czytaj więcej

Komisja Europejska 1,3 mld euro z programu Cyfrowa Europa

1,3 mld euro z programu „Cyfrowa Europa” na rzecz transformacji cyfrowej i cyberbezpieczeństwa w Europie. Komisja przyjęła dziś dwa wieloletnie programy prac dotyczące programu „Cyfrowa Europa”, w których określono cele i konkretne obszary tematyczne, które otrzymają finansowanie w wysokości blisko 1,3 mld euro. Copyright European Commission Program „Cyfrowa Europa” jest unijnym programe...
Czytaj więcej

NetAI – System do monitorowania zachowań i jakości usług w Internecie

W styczniu 2023 ruszyły prace R&D w firmie SoftCream Software przy udziale RSCorpo i Fundacji APPCo pod kierownictwem Jerzego Piotra Walczaka związane z wykorzystaniem mechanizmów sieci danych i sieci obliczeniowych do analizy ruchu i badania jakości połączeń sieciowych w sieciach rozproszonych. W pracach badawczych wykorzystamy nasze wieloletnie doświadczenie w budowie prototypów ...
Czytaj więcej

Analizator dostępności cyfrowej CATT on-line

Cream Acces Testing Tools firmy SoftCream Software analizują już ponad 10 000 000 stron administracji rządowej i publicznej. Dostarczone narzędzia dla Kancelarii Premiera Rady Ministrów RP działają już od ponad 3 miesięcy analizując dostępność cyfrową aplikacji internetowych. Wkrótce na stronach KPRM dostępne będą raporty i analizy z działania systemu.
Czytaj więcej

SoftCream Software wykona rozbudowę systemu PIT dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Warszawska firma SoftCream Software Sp. z o.o. złożyła najlepszą ofertę i podpisała umowę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie, budowa, dostarczenie i wdrożenie Rozbudowy Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji oraz świadczenie usług wsparcia, asyst...
Czytaj więcej
Top