Home / Aktualności / XX Międzynarodowe Żeglarskie Mistrzostwa Polski – IT Cup

XX Międzynarodowe Żeglarskie Mistrzostwa Polski – IT Cup

Posted on
XX Międzynarodowe Żeglarskie Mistrzostwa Polski
Branży Teleinformatycznej IT CUP
Stare Sady, 18-21.06.2015 r.
2008-it-cup-zaloga-piit 2008-it-cup-zaloga-piit-2
Organizatorzy: Polski Związek Żeglarski, 03-901 Warszawa, al. ks. J. Poniatowskiego 1, /Stadion Narodowy w Warszawie/ Biuro Inicjatyw KONCEPT, 10-545 Olsztyn, ul. Warmińska 14
1. Mistrzostwa odbędą się w dniach 18-21.06. 2015 r.
2. Bazą regat jest Sunport Ekomarina Stare Sady 4B, 11-730 Mikołajki
3. Regaty rozegrane będą na Jeziorze Tałty.
4. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z aktualnie obowiązującymi Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2013-2016 ISAFpostanowieniami PZŻ, instrukcją żeglugi, regulaminem mistrzostw oraz niniejszym zawiadomieniem o regatach uzupełnieniem instrukcji żeglugi (sposób rozgrywania regat).
5. Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.
6. Udział w Mistrzostwach mogą wziąć załogi z firm branży teleinformatycznej z kraju i zagranicy po wcześniejszym
nadesłaniu uczestnictwa znajdującej się na stronie internetowej regat www.itcup.pl .
– Dopuszcza się udział załóg z wydzielonych jednostek teleinformatycznych dużych firm.
– Firmy zgłaszają minimum czteroosobowe załogi, w tym przynajmniej jedną osobę posiadającą patent sternika lub żeglarza 
  legitymującą się zatrudnieniem w firmie (wyklucza się udział zawodników – sterników, którzy uprawiają ten sport zawodowo).
– Firmy mogą wystawić maksymalnie cztery załogi. Dopuszcza się udział większej liczby załóg w przypadku  
  wolnych miejsc po dniu 1 czerwca.
7. Zgłoszenia załóg do regat będą przyjmowane na formularzu Zgłoszenie załogi do regat w biurze regat w dniu
18.06.2015 w godz. 16.00 – 19.00,
8. Regaty zostaną rozegrane na jachtach klasy Twister 26 udostępnionych przez organizatora.
9. Szczegółowy system rozgrywania regat zostanie ogłoszony w uzupełnieniu instrukcji żeglugi.
10. Organizator pośredniczy – jest płatnikiem w ubezpieczeniu OC zgłoszonych sterników.
11. Otwarcie regat 19 czerwca 2015r o godz. 9.00. Zakończenie dnia 21 czerwca 2015 r o godz.15.00.
12. Start do pierwszego wyścigu przewidywany jest na godzinę 10.00 dnia 19 czerwca 2015 r.
13. Instrukcja Żeglugi będzie dostępna dla zawodników po zgłoszeniu się do regat.
14. Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych:
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U.nr 5, poz. 43 z 2001r)
– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r, w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób 
uprawiających sporty wodne (Dz.U. nr 57, poz. 358 z 1997r.)
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przepisów żeglugowych na  
  śródlądowych drogach wodnych (Dz.U nr 212, poz. 2072 z 2003r.)
– Lokalnych przepisów żeglugowych wydanych przez dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej.
15. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności, wykonana lub nie 
wykonana przez organizatorów, nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek
szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.
16. Zezwala się na umieszczenie reklam na jachcie w wymiarach i miejscu określonym przez organizatora.
  Na reklamę musi być wykupiona licencja PZŻ.

Dodaj komentarz

Top