Home / Aktualności / Udany warsztat „eIDAS w Polsce – nasza wizja wdrożenia i biznesu” w dniu 16 marca br.

Udany warsztat „eIDAS w Polsce – nasza wizja wdrożenia i biznesu” w dniu 16 marca br.

Posted on

Z inicjatywy Komitetu E-identyfikacji i Nowoczesnych Usług Płatniczych [KENUP] PIIT w dniu 16 marca br. odbyły się warsztaty poświęcone Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym z dnia 23 lipca 2014r. (w skrócie: eIDAS). W ich trakcie przedstawiono  5  specjalistycznych prezentacji poświęconych konkretnym problemom związanym  z  implementacją tego dokumentu zarówno do praktyki gospodarczej, jak i polskiego prawodawstwa.  W konsekwencji w drugiej części warsztatów ich  uczestnicy w toku swobodnej dyskusji dokonali  kwerendy konkretnych spraw do załatwienia w obu tych obszarach – biznesowym i legislacyjnym.

W spotkaniu uczestniczyło prawie 50 osób reprezentujących 3 izby gospodarcze: Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, Związek Banków Polskich, Izbę Gospodarki Elektronicznej e-Commerce Polska oraz zrzeszone w nich firmy, a także przedstawiciele ministerstw:  Gospodarki, Administracji i Cyfryzacji, Spraw Wewnętrznych, ZUS oraz kilku innych ważnych instytucji centralnych.

Więcej: http://www.piit.org.pl/-/udany-warsztat-eidas-w-polsce-nasza-wizja-wdrozenia-i-biznesu-w-dniu-16-marca-br-#ad-image-1

Dodaj komentarz

Top