Home / Aktualności / Nagrody PIIT 2014

Nagrody PIIT 2014

Posted on
8 Tera Forum 2015
8 Tera Forum 2015

image image image image image

 

Dzisiaj na 8 Tera Forum organizowanym przez Polską Izbę Informatyki i telekomunikacji zostały rozdane doroczne nagrody fundowane przez kapitułę nagrody PIIT. W głosowaniu członków Izby nagrody otrzymali:

  1. Pan Janusz Piechociński – za aktywność w promowaniu polskiego sektora teleinformatycznego.
  2. Pan Ireneusz Matusiak – za lata sukcesów w prowadzeniu Sądu Polubownego PIIT
  3. Pan Jerzy Dżoga – za lata pracy z sukcesem w branży ICT

Nagrody podczas uroczystości w Warszawie w  hotelu Regent wręczyli:

Prezes Izby Wacław Iszkowski i Krzysztof Król przewodniczący Rady PIIT

Gościem Forum był Pan minister Roman Dmowski.

 

Dodaj komentarz

Top