Home / Aktualności / Komisja Europejska ogłasza plan budowy Jednolitego Rynku Cyfrowego

Komisja Europejska ogłasza plan budowy Jednolitego Rynku Cyfrowego

Posted on

Komisja Europejska opublikowała 6 maja Komunikat: strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego dla Europy (A Digital Single Market Strategy for Europe), w którym przedstawione zostały inicjatywy mające na celu uczynienie z Unii Europejskiej zintegrowanego cyfrowo obszaru gospodarczego, zdolnego do konkurowania na globalnym rynku cyfrowym. O pracach nad strategią oraz zaangażowaniu Polski w prace informowaliśmy regularnie poprzez naszą stronę internetową.

Strategia obejmuje trzy filary, na które składa się obszerna lista działań, a do najważniejszych należą:

1. Lepszy dostęp konsumentów i przedsiębiorstw do towarów i usług cyfrowych:

 • ułatwienia dla transgranicznego handlu i usług elektronicznych;
 • eliminacja problemu nieuzasadnionego geo-blokowania;
 • unowocześnienie prawa autorskiego celem ułatwienia dostępu do treści;
 • uproszczenie rozliczeń VAT na potrzeby handlu elektronicznego.

2. Stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju sieci i usług cyfrowych:

 • dokonanie przeglądu ram prawnych dla telekomunikacji celem dostosowania regulacji prawnych do zachodzących zmian technologicznych i rynkowych;
 • przegląd dyrektywy audiowizualnej celem dostosowania przepisów prawa do realiów jednolitego i cyfrowego rynku;
 • przeprowadzenie analizy roli pełnionej przez tzw. platformy internetowe oraz podjęcie prac na rzecz usprawnienia mechanizmów pozwalających na usuwanie z sieci Internet bezprawnych treści;
 • wzmocnienie europejskich zasad i przepisów za zakresu cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych;

3. Rozwój europejskiej gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego o długofalowym potencjale wzrostu:

 • nacisk na rozwój gospodarki opartej na przetwarzaniu dużych zbiorów danych (Big Data) oraz stworzenie warunków dla rozwoju technologii przetwarzania w chmurze (cloud computing) i Internetu Rzeczy(Internet of Things);
 • wsparcie dla standaryzacji w sektorze ICT, celem zapewnienia interoperacyjności nowych technologii,
 • rozwój interoperacyjnych e-usług administracji publicznej oraz rozwój kompetencji cyfrowych obywateli na potrzeby rynku pracy;
 • dostęp do cyfrowych rynków państw trzecich dla przedsiębiorców z Europy.

Komunikat KE jest do pobrania pod poniższym tekstem, natomiast więcej informacji można znaleźć na stronach KEkliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie do zewnętrznego serwisu (niestety w chwili obecnej Komunikat dostępny jest tylko w wersji angielskiej).

Niebawem poinformujemy o dalszych działaniach i planach związanych z Jednolitym Rynkiem Cyfrowym, a w międzyczasie przypominamy, że 11 maja odbędą się warsztaty na temat Jednolitego Rynku Cyfrowego, a 14 maja odbędzie się konferencja „Europejski rynek cyfrowy – umiejętności, gospodarka, praca” (Warszawa, Centrum Nauki Kopernik), gdzie Jednolity Rynek Cyfrowy będzie tematem przewodnim, a gościem specjalnym będzie Andrus Ansip – wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. Dodatkowe informacje o konferencji i organizatorach można znaleźć na stronie: www.rynekcyfrowy.plkliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie do zewnętrznego serwisu

Dokumenty

Dodaj komentarz

Top